top of page

VZOR: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost poslat/osobně předat v tištěné podobě na podatelnu:
Např.

Městská část Praha 15
Boloňská 478/1
Praha 15 - Horní Měcholupy
109 00 Praha 15                               
Nebo žádost poslat elektronicky (e-mailem/datovou schránkou) na podatelnu:
podatelna@praha15.cz

Odpověď můžete žádat elektronicky na e-mailovou adresu nebo do datové schránky, poštou apod.

VZOR

Noviny Patnáctka náš domov

Stáhněte si naše PND Noviny a přečtěte si o naší práci. Zajímá Vás co jsme řešili dříve a co jsme splnili?

2023

2019

2022

2018

2021

2017

2020

2016

Newsletter Patnáctka náš domov

Stáhněte si naše PND Newslettery, kde se dozvíte aktuální informace.

10/2023

9/2023

Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů

Připomínky Patnáctky náš domov k Metropolitnímu plánu

Patnáctka náš domov připravila připomínky k Územnímu plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a předložila je k projednání na 8. mimořádné zasedání ZMČ Praha 15, které se koná dne 24. 6. 2022 od 17. 00 hodin v KC Varta.

Rekonstrukce prostoru železniční zastávky Horní Měcholupy a okolního územního pásu

MČ Praha 15 si nechala vypracovat další studii, tentokrát týkající se železniční zastávky Horní Měcholupy a okolí.

Studie proveditelnosti

Analýza potřeb a spokojenosti mezigeneračního soužití občanů MČ Prahy 15

MČ Praha 15 si nechala vypracovat průzkum spokojenosti obyvatel. Podívejte se na výsledky.

Fokusní skupiny

On-line průzkum

Citace

Petice

Výhledy Košík.

Developer se chystá na místě dnešní Normy na Košíku postavit dva propojené 14podlažní věžáky. Patnáctka náš domov stojí na vaší straně, na straně současných obyvatel Košíku. Pokud s předloženým projektem nesouhlasíte a chcete proti němu něco podniknout, ozvěte se nám přes zprávu tady na fb nebo prostřednictvím emailu 15nasdomov@email.cz a nebo si stáhněte rovnou petici.

Petice_Výhledy_Košík

Zajímáte se o developerské plány v Praze 15? Nesouhlasíte s výstavbou ve vašem okolí?
Využijte občanské možnosti a sepište petici proti těmto záměrům dle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Stáhněte si petici, kterou jsme připravovali jako reakci na záměr výstavby „Ubytovacího resortu K Jezeru“ a použijte ji jako vzor.

Petice_Lesopark_K Jezeru

Odvolání Ing. Petra Neumanna z funkce uvolněného místostarosty MČ Praha 15

Podle našeho názoru pan místostarosta v oblasti územního rozvoje dlouhodobě nezvládá svoje kompetence, dostatečně nehájí zájmy stávajících občanů městské části Praha 15 a nehospodárně nakládá se svěřenými veřejnými prostředky.

​Žádost o projednání

Žádost o projednání záměru
„CYKLOOÁZA U MOLA NA HOSTIVAŘSKÉ PŘEHRADĚ“

​Žádost o projednání

bottom of page