top of page

Účelné a průhledné hospodaření

garant Jan Veleba

 

 • Budeme se i nadále podílet na sestavování vyrovnaného a transparentního rozpočtu městské části. Pro maximálně průhledné nakládání s finančními prostředky budeme prosazovat zavedení on-line rozklikávacího rozpočtu městské část a budeme  veřejňovat všechny faktury, které radnice proplácí. Zapojíme se do aplikace CityVizor.
   

 • Zasadíme se, aby radnice vynakládala finanční prostředky rovnoměrně ve prospěch všech skupin svých obyvatel. Budeme ověřovat, jestli z nich mají srovnatelný užitek i ženy, mládež, senioři či lidé s hendikepem.
   

 • Navýšíme participativní rozpočet – vyčleníme každý rok jeden milion korun z rozpočtu městské části, o jehož využití budou rozhodovat přímo občané Prahy 15. Zlepšíme pravidla a povědomí o možnostech participativního rozpočtu, aby se obyvatelé mohli a chtěli zapojit do rozvoje své městské části a přímo a podle vlastních preferencí rozhodovali o tom, jak zvelebit své okolí.
   

 • Zkvalitníme grantový systém – vypracujeme efektivnější pravidla a zlepšíme informovanost o vyhlášených dotačních programech, aby se o nich dozvěděli všichni případní zájemci. Zorganizujeme semináře pro žadatele, aby lépe porozuměli systému.
   

 • Podpoříme dotační programy a granty nejen na poskytování sociálních služeb, na podporu školství, sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury, ale také na ochranu životního prostředí, na protidrogovou prevenci a prevenci kriminality.
   

 • Protikorupční strategii, kterou jsme prosadili, doplníme o další materiály k předcházení případné korupce – pravidla pro jednání s dodavateli a developery a kvalitnější pravidla pro zadávání veřejných zakázek.
   

 • Zvýšíme transparentnost zadávání veřejných zakázek. Abychom oslovili co nejširší okruh možných dodavatelů, využijeme webové stránky, sociální sítě a další komunikační nástroje.
   

 • Dodavatele budeme vybírat nejen podle ceny, ale v nejvyšší míře i podle kritérií kvality a zásad zeleného nakupování a ekodesignu – chceme získávat kvalitní nabídky za nejlepší cenu. Zavedeme průběžné hodnocení práce dodavatelů a kvality odvedených zakázek.
   

 • Městská část by měla jít příkladem v efektivním využívání energie. Zavedeme certifikovaný energetický management podle normy ČSN EN ISO 50 001 a vhodná energeticky úsporná opatření ve veřejných budovách ve správě MČ Praha 15 a veřejném prostoru. Chceme zabránit zbytečnému plýtvání – zejména energie a veřejných peněz.
   

 • Navážeme spolupráci s Pražským společenstvím obnovitelné energie (PSOE) a budeme usilovat o instalaci obnovitelných zdrojů energie a zejména fotovoltaických systémů na střechách městských budov, abychom snížili závislost na dodavatelích elektřiny. Budeme podporovat spolupráci PSOE se soukromými vlastníky domů a SVJ.
   

 • Vyhlásíme výběrová řízení na centrální dodavatele komodit a služeb, jako jsou např. zelené energie, IT a telekomunikační služby, kancelářské potřeby, aby byl zajištěn společný nákup pro radnici i organizace, které zřizuje – školy, školky, dům s pečovatelskou službou. Tímto způsobem získáme lepší ceny a dodržíme zásady úsporného hospodaření.

5_Hospodaření_vnitřek.jpg
bottom of page