top of page

Otevřená radnice

garant Petr Šumbera

 

 • Budoucnost naší městské části chceme vytvářet společně s jejími obyvateli. Jejich názory jsou pro nás i nadále velmi důležité.

 • Chceme úřad jednodušší a přátelštější. Zrekonstruujeme přízemní prostory a obřadní síň, aby byly důstojnější pro všechny příchozí. Vylepšíme navigační a vnitřní informační systém úřadu. Zpřehledníme webovou prezentaci městské části.
   

 • Budeme se průběžně dotazovat občanů na spokojenost s návštěvou radnice a přístupem úředníků.
   

 • Vrátíme Prahu 15 do Národní sítě Zdravých měst ČR a obnovíme akci Diskuzní fórum Zdravé městské části – setkávání obyvatel s představiteli radnice.
   

 • Zpracujeme Strategický plán městské části Praha 15 na následujících deset let, aby byla zajištěna kontinuita jejího rozvoje. Plán
  s vymezením priorit připravíme ve spolupráci s veřejností a ostatními stranami v zastupitelstvu.

   

 • Všechny studie a koncepční materiály, které plánuje městská část, představíme obyvatelům a budeme se ptát na jejich názory.
   

 • Chceme dále rozvíjet projekty spojené s programem místní Agenda 21, budeme podporovat další zapojení spolků, podnikatelů a občanů do místního dění, podpoříme kroky pro udržitelný rozvoj, zdraví a kvalitu života v naší městské části.
   

 • Vypracujeme etický kodex starosty, místostarostů, členů rady a zastupitelstva, tedy soubor pravidel nad rámec zákonných předpisů, kterými budou vázáni k dalším principům zdůrazňujícím jejich odpovědnost a důvěryhodnost v rámci přijatého mandátu k výkonu veřejné služby.
   

 • Úpravou jednacího řádu znovu zavedeme praxi skutečně otevřeného zastupitelstva.
   

 • Stanovíme pevné začátky jednání zastupitelstva v 17.00, interpelace a dotazy občanů v pevný čas od 18.00 hodin. Budeme pokračovat s jejich on-line přenosy.
   

 • Budeme klást větší důraz na včasné, objektivní a pestré zpravodajství radničního časopisu Hlasatel.
   

 • Chceme podpořit kladný vztah žáků a studentů k Praze 15 a jejich zájem o dění v městské části. Proto navrhneme vznik
  „studentského zastupitelstva“, které radnici pomůže s řešením problémů týkajících se právě dětí a mládeže.

   

 • Na webu městské části budeme zveřejňovat všechny materiály přijaté radou, a to včetně všech příloh. Zasadíme se, aby všechny zveřejňované informace byly ve formě otevřených dat.
   

 • Zřídíme komise jako poradní orgány rady MČ a zasadíme se o jejich odborné složení, aby se mohla samospráva opírat o jejich fundované názory.
   

 • Jednání výborů zastupitelstva a komisí rady zůstanou přístupná pro veřejnost.

4_Otevřená_radnice_vnitřek.jpg
bottom of page