top of page

Kultura, sport a volný čas

garant Lukáš Pertl

 

 • Společně s místními organizacemi a občany vytvoříme celkovou koncepci rozvoje kulturního života v Praze 15.
   

 • Zpřehledníme informovanost o kulturních akcích v Praze 15. Vytvoříme systémový přehled o všech kulturních a volnočasových nabídkách i kulturních institucích.
   

 • Poskytneme metodologickou podporu místním institucím i jednotlivým občanům při získávání dotací, a to včetně dotačního monitoringu. Budeme informovat o všech možnostech podpory v oblasti kultury, sportu a volného času a zajistíme rovný přístup pro všechny.
   

 • Upravíme pravidla pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 15, aby byla transparentnější. Vytvoříme metodologii pro žadatele.
   

 • Budeme pokračovat v rozvoji stávajících tradičních kulturních a sportovních akcí i místních institucí a zasadíme se i o vznik nových projektů (např. Hostivařské komorní dny, letní kino). Podpoříme i vystoupení zájezdních hudebních kapel a divadel a budeme usilovat o celkové zvýšení povědomí o Praze 15 v rámci celé kulturní mapy hl. m. Prahy.
   

 • Budeme podporovat sousedskou pospolitost, osobitost a pestrost jednotlivých projektů a nezávislost a činorodost místních obyvatel.
   

 • Vytvoříme podmínky, aby kultura, sport a volnočasové aktivity byly skutečně dostupné pro všechny dospělé, děti a seniory.  Budeme více podporovat zájem o tyto oblasti, a přispívat tak k rozvíjení dětí, dospělých a seniorů.
   

 • Podpoříme rozvoj místních sportovních institucí i školních sportovních klubů.
   

 • Budeme iniciovat rozvoj podpory pro hendikepované sportovce s důrazem na potřebné zázemí a prostředky. Vytvoříme novou kategorii v projektu Sportovec roku Prahy 15.
   

 • Opravíme a zpřístupníme nevyhovující či nevyužívaná sportoviště v naší městské části.
   

 • Chceme podporovat zdravý patriotismus a hrdost na příslušnost k Hostivaři a Horním Měcholupům.

9_Kultura_vnitřek.jpg
bottom of page