top of page

Doprava

garant Zdeněk Edlman

 

 • Prověříme možnost umístění parkovacích domů a nových parkovacích míst na sídlištích na pozemcích MHMP či Prahy 15.
   

 • Zrevidujeme stávající smlouvy na pronájem parkovišť v majetku městské části, která jsou pronajímána soukromým subjektům.
   

 • Podporujeme dostavbu jihovýchodní části Pražského okruhu (silnice 511 – spojka mezi dálnicí D1 a D11) a Hostivařské spojky, které odvedou tranzitní dopravu z Prahy 15.
   

 • Ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a společností ROPID budeme usilovat o celodenní a obousměrný provoz přímé autobusové linky 254 Košík – Horní Měcholupy, kterou jsme prosadili jako školní linku.
   

 • Budeme požadovat umístění přístřešků na všechny zastávky MHD v Praze 15.
   

 • Dokončíme stezku pro pěší a cyklisty mezi Kozinovým náměstím a Pražskou ulicí, která zlepší cyklistické spojení mezi starou Hostivaří a sídlištěm Košík a zajistí bezpečný příchod do ZŠ Hostivař.
   

 • Vytvoříme ochranné pruhy pro cyklisty v celé ulici Hornoměcholupská, stezku pro chodce a cyklisty od zastávky Praha-Horní Měcholupy k ZŠ Křimická, chráněné cyklistické propojení přes sídliště Horní Měcholupy a stezku pro pěší a cyklisty mezi ulicemi K Horkám a U Břehu.
   

 • Budeme dále zlepšovat prostupnost území pro pěší, cyklisty, kočárky a vozíčkáře dle generelu bezmotorové dopravy, který jsme v předminulém volebním období nechali vytvořit.
   

 • Ve všech investicích do veřejného prostoru budeme dbát na co nejvyšší možnou míru bezbariérovosti a budeme pokračovat v rekonstrukci přechodů pro chodce na bezbariérové.
   

 • Umožníme obousměrnou jízdu cyklistů v jednosměrkách všude tam, kde to šířka ulic bezpečně dovolí.
   

 • Budeme pokračovat v opravách chodníků.
   

 • Revitalizujeme komunikace a chodníky na Trhanovském náměstí dle studie, kterou jsme nechali v roce 2016 připravit. Zlepší se tak parkovací poměry i komfort pro chodce v celé této lokalitě.
   

 • Budeme požadovat vrácení plánovaného obchvatu / propojení ulice Hornoměcholupská s ulicí Plukovníka Mráze podél železniční trati do připravovaného územního plánu (MPP).
   

 • Vyřešíme dopravní situaci v ulici K Hostivařskému nádraží u hokejbalové arény.
   

 • Podpoříme prodloužení metra A do Hostivaře a Horních Měcholup.

7_Doprava_vnitřek.jpg
bottom of page