top of page

Veřejný prostor

garant Radek Běla

 

 • Obnovíme a zlepšíme vzhled a kvalitu veřejných prostranství. Zaměříme se např. na někdejší hornoměcholupskou náves, plácek u hasičárny v Horních Měcholupech, prostor okolo busty na Groši, Hostivařské náměstí i další místa.

 • Budeme prosazovat revitalizaci tzv. Maraťáku s významným posílením veřejného prostoru chápaného jako místo pro veřejná setkávání (jeho celková obnova, doplnění stolků a laviček). Ideální by byl vznik pěší zóny propojující krámky v parteru s prostorem.
   

 • Navážeme na opravy, sjednocení a výměnu mobiliáře – laviček, odpadkových košů, herních prvků, vitrín, plakátových ploch apod.
   

 • Zavedeme nástěnkový program pro lepší informovanost občanů Prahy 15.
   

 • Doplníme lavičky na promenádu mezi Veronským náměstím, do Janovské ulice a na další vhodná místa.
   

 • Budeme usilovat o vykoupení zelených ploch ze soukromých rukou. Postaráme se, aby poté byly ve správě magistrátu nebo Prahy 15 nadále zachovány jako veřejná zeleň – v Padovské ulici u lesoparku, v Javorové čtvrti a jinde.
   

 • Na pozemcích městské části budeme omezovat reklamní i světelný smog (např. zrušení nevýhodně pronajímaných bigboardů).
   

 • Spustíme program podpory restaurací, hospod, barů, cukráren a dalších provozoven, které nabídnou své toalety k využití  veřejnosti, nejen platícím hostům. Tyto provozovny budou mít jednotné viditelné označení.
   

 • Instalujeme nová pítka a vodní prvky v ulicích a parcích.
   

 • Zasadíme se o bezpečnost a čistotu veřejných prostor. Budeme usilovat o doplnění chybějícího veřejného osvětlení, přístřešků na zastávkách MHD a košů na tříděný odpad.
   

 • Budeme prosazovat projekt sdílených kol.
   

 • Formou participativního rozpočtu podpoříme projekty občanů k vylepšení veřejného prostoru.
   

 • Provedeme rekonstrukci KC Varta, aby se z něj stalo důstojné místo pro pořádání kulturních a společenských akcí v Horních Měcholupech.
   

 • Revitalizujeme okolí železniční zastávky Praha-Horní Měcholupy (doplníme zde osvětlení, opravíme chodníky a parkovací místa).
   

 • Ve spolupráci s magistrátem budeme prosazovat úpravu přechodu pro chodce a přístupu do ZŠ Hostivař v ulici Doupovská,
  aby byl příchod do základní školy pro obyvatele sídliště Košík bezpečnější a pohodlnější.

3_Veřejné_prostory_vnitřek.jpg
bottom of page