top of page

Územní rozvoj

garant Marcel Pencák

 

 • Budeme umravňovat výstavbu v Praze 15, aby odpovídala veřejnému zájmu a nesnižovala kvalitu života stávajících obyvatel naší městské části. Vůči developerům se budeme chovat sebevědomě.

 

 • Budeme i nadále bojovat proti navržené podobě připravovaných developerských projektů v lokalitách: Norma na Košíku, OC  Taškent, Billa v Hornoměcholupské ulici, louky pod OC VIVO, Parmská ulice, Maraťák nebo výměníky v Janovské ulici,  Livornské a Pod Průsekem.
   

 • Podporujeme zachování přírodního a rekreačního rázu Trojmezí.
   

 • Budeme nadále bránit změnám územního plánu, které by vedly k rozšiřování stavebních pozemků na úkor funkčních ploch zeleně a sportovišť.
   

 • Nepodpoříme prodej pozemků, které patří městské části a mohly by být zasaženy výstavbou s negativními dopady na okolí.
   

 • Budeme nadále chránit, udržovat a rozvíjet zbývající zelené plochy v naší městské části, zejména volná prostranství mezi bytovými domy, aby nemohla být nadále zahušťována výstavbou, ale sloužila ke svobodnému pohybu a rekreaci. Budeme v tomto duchu uzavírat smlouvy se soukromými vlastníky.
   

 • Nechceme, aby z Prahy 15 byla noclehárna. Na stavebních pozemcích soukromých investorů proto budeme vstřícnější k výstavbě veřejné vybavenosti, kulturních zařízení, sportovišť, obchodů, kanceláří apod., aby se stávajícím obyvatelům zlepšila nabídka a dostupnost těchto služeb.
   

 • S developery bytových domů budeme vyjednávat o budování školek a další veřejné vybavenosti, parků, dětských hřišť a sportovišť. Budeme uplatňovat Metodiku spoluúčasti investorů na rozvoji území.
   

 • Budeme občany co nejvíce informovat o chystaných developerských projektech v Praze 15. Rozvojové a stavební záměry připravované městskou částí budeme včas zveřejňovat, abychom zapojili občany do diskuse.
   

 • Na stavební záměry připravované samotnou městskou částí budeme kvůli větší kvalitě vypisovat architektonické soutěže.
   

 • Postavíme hodnotný skatepark v Horních Měcholupech, domov pro seniory na pozemku za ZŠ Hornoměcholupská a mateřskou školu v západní části Hostivaře – na Groši nebo na Košíku.

1_Územní_rozvoj_vnitřek.jpeg
bottom of page