top of page

Pepa je Pražák křtěný Vltavou, pochází z Vinohrad a do Hostivaře se přestěhoval na prahu dospělosti. V krásné přírodě se spoustou zeleně, obklopen skvělými lidmi, je tu doma už 37 let. Vychoval tady čtyři děti a i jeho tři vnoučata jsou občánci Prahy 15. V roce 2018 byl zvolen do zastupitelstva městské části, kde se podílí na práci výboru volnočasových aktivit. Dělá také místopředsedu SVJ a činovníka v karate. Hostivař, za kterou chce i nadále bojovat, je jeho srdeční záležitostí. U nás v Patnátce náš domov už zlidovělo rčení "Pepa je dříč", energie má opravdu na rozdávání.

bottom of page