top of page

Majetek a bytová politika

garant Milan Ducko

 

 • Zasadíme se o vytvoření samostatného odboru investic v rámci úřadu městské části, aby se zlepšila příprava a financování investičních akcí.
   

 • Budeme včas zapojovat obyvatele do plánování nových investičních záměrů městské části, jako jsou revitalizace veřejných prostranství, nové stavby atd.
   

 • Vypíšeme nové výběrové řízení na správcovskou firmu domu na Veronském náměstí.
   

 • V rámci bytového fondu podpoříme sociální bydlení pro mladé rodiny s dětmi, seniorky a seniory, matky samoživitelky a otce
  samoživitele, prarodiče vychovávající svá vnoučata, osoby zdravotně postižené, nízkopříjmové domácnosti nebo osoby bez domova.

   

 • Nájemné v obecních bytech udržíme v dostupné výši.
   

 • Nízkopříjmovým skupinám obyvatel nabídneme snížené nájemné. Průběžně budeme kontrolovat potřebnost této sociální výhody a výpomoci.
   

 • Ponecháme nebytové prostory v majetku městské části. Nebytové prostory nabídneme k pronájmu firmám doplňujícím veřejnou vybavenost, neziskovým organizacím a sociálním podnikům.
   

 • Byty a nebytové prostory vyžadující rozsáhlejší rekonstrukci nabídneme k pronájmu nájemníkům, kteří si je opraví sami. Nájemné až do výše odsouhlasené ceny rekonstrukce jim bude odpuštěno.
   

 • Zlepšíme informovanost o volných nebytových prostorech a jejich nabídku zveřejníme na internetu a v Hlasateli.
   

 • Zasadíme se, aby ve všech nových stavebních investicích městské části připadla část finančních prostředků na uměleckou realizaci.
   

 • Volné byty a nebytové prostory budeme prezentovat na veřejném portálu nemovitostí. Informace a fotografie všech prostor k pronájmu budou všem jednoduše dostupné.
   

 • Pozemky ve svěřené správě MČ Praha 15 budeme prodávat jen ve výjimečných případech, a to tak, aby jejich prodej nepoškodil zájmy občanů Prahy 15.
   

 • Zjednodušíme hlášení závad a připomínek nájemníků. Podněty bude možné zadávat přes formulář na webových stránkách Prahy 15. Budeme kontrolovat jejich splnění správní firmou.

6_Majetek_vnitřek.jpg
bottom of page