top of page

Bezpečnost

garant Josef Prajzler

 

 • Budeme prosazovat nulovou toleranci hazardu, tedy rušení všech heren a kasin, neboť gamblerství přináší nárůst sociálně patologických jevů včetně kriminality a rozpadu rodinných vazeb.
   

 • Po magistrátu budeme požadovat umístění kamer na riziková místa v Praze 15 v ulicích Přeštická, Bratislavská u Alberta, U Hostivařského nádraží, Milánská u Klece a na parkoviště Doupovská.
   

 • Zlepšíme dohled strážníků na rizikových místech v Praze 15, představíme obyvatelům jejich okrskáře.
   

 • Prosadíme další opatření, která zvýší bezpečnost chodců, a to zejména v ulicích Doupovská, K Měcholupům a v ulici
  U Hostivařského nádraží u příchodu k hokejbalovému hřišti.
   

 • Ve spolupráci se základními školami a spolkem Pěšky městem budeme pokračovat v projektu Bezpečně do školy, který byl úspěšně realizován v ZŠ Hostivař.
   

 • Prosadíme doplnění semaforu do ulice Hornoměcholupská k přechodu pro chodce mezi Javorovou čtvrtí a ulicí Janovská.

11_Bezpečnost_vnitřek.jpg
bottom of page