top of page

NEPOVEDENÁ SOUTĚŽ ZA 40 MILONŮ

Vedení radnice Prahy 15 tento týden rozhodlo o vyloučení firmy Subterra z výběrového řízení na modernizaci kuchyně v ZŠ Hostivař. Jako důvod je uváděno, že tato firma, která nabídla nejnižší cenu, nakonec odmítla podepsat smlouvu o dílo. Soutěž již předtím zkomplikoval jiný účastník soutěže, který namítal nízkou nabídkovou cenu vítěze.

Výběr zhotovitele zakázky tak stále nebyl ukončen a zahájení stavebních prací ve škole má nyní již více než 40denní zpoždění oproti plánu při vypsání výběrového řízení.

Na celou záležitost jsme se chtěli ptát na středečním mimořádném zastupitelstvu, a proto jsme požádali o zařazení klasického bodu do programu jednání. Koalice naši zcela standardní žádost odmítla a umožnila tento bod zařadit pouze jako "informativní". Takže se k němu nemohla vést diskuze a my jsme nemohli klást žádné otázky. Koalice odkazovala na to, že výběrové řízení není uzavřené, že by projednáním údajně mohla být ohrožena jeho legálnost a že bychom z diskuze udělali "politiku".

Následně nám byla pouze suše přečtena důvodová zpráva k rozhodnutí rady, která je veřejně přístupná na webu, a byli jsme ujištěni, že odpovědní radní dělají maximum, aby od začátku nového školního roku byla školní kuchyň v provozu.

Řada otázek tak ze strachu či nepřipravenosti koalice zůstala viset ve vzduchu. Ty základní jsou jasné - stihne se modernizace provozu do září, jak bylo plánováno? Odloží se oprava až na prázdniny 2021? Jaké vzniknou náklady odložením akce a případným provizorním znovuzprovozněním kuchyně?

Ale jak bylo uvedeno, o záložním plánu pro stravování našich dětí, který radnice jednoznačně již musí mít připravený, jsme se 54 dní před zahájením školního roku nedozvěděli zhola nic.

Takhle "nepoliticky" profesionálně řídí koalice ANO / ODS / TOP 09 investici za 40 mil. korun.

O soutěži jsme psali také ZDE.

bottom of page