top of page

KDY BUDE MÍT ZŠ HOSTIVAŘ NOVOU KUCHYNI?

Dnešek je pro žáky ZŠ Hostivař posledním školním dnem a dostávají vysvědčení. Důvodem, proč končí školní rok již 19. června, je plánovaná rekonstrukce zdejší jídelny a také kuchyně, kterou využívají i studenti sousedského gymnázia.

Jídelna i kuchyně jsou zavřené. To bychom pochopili v případě, pokud by zde již probíhaly přípravné práce na stavbu. Nic takového se však podle našich informací neděje. Vypsané výběrové řízení na modernizaci jídelny a kuchyně totiž radnice stále nedokončila.

O přidělení dotace ve výši 35 mil. korun na modernizaci kuchyně a výdejen rozhodlo magistrátní zastupitelstvo již před rokem, konkrétně 21. června 2019. Radnice Prahy 15 však vypsala výběrové řízení až 9. dubna letošního roku, tedy po 9,5 měsících.

O zakázku se ucházelo 11 firem a nejvýhodnější nabídku předložila společnost Subterra, a.s., která prokázala kvalifikaci v souladu s požadavky zadavatele a zákona. Rada jí tedy zakázku přidělila, bohužel jiný účastník řízení podal námitky proti tomuto rozhodnutí a celá věc se nadále řeší. A čas do konce srpna, kdy měla být modernizace hotová, běží...

Důvody, proč radnice Prahy 15 tak dlouho otálela s vypsáním výběrového řízení, neznáme. Ukazuje se, že nechat zajištění takto důležité akce, kterou lze realizovat prakticky jen o prázdninách, doslova na poslední chvíli, nebylo nejšťastnější. Nyní není vůbec jisté, zda se rekonstrukce stihne do konce prázdnin a děti budou moci v září využívat služeb nového kuchyňského provozu a jídelny.

Situaci budeme dál podrobně sledovat a informovat vás.

Pro lepší orientaci uvádíme základní termíny:
21. června 2019 – přidělení dotace magistrátem hl.m.Prahy
9. dubna 2020 – vedení MČ Praha 15 oznamuje zahájení výběrové řízení za předpokládanou cenu 44,5 mil. Kč včetně DPH
30. dubna – termín pro podání nabídek
7. května – hodnocení nabídek
11. května – žádost zadavatele, v souladu  s ustanovením § 113 odst. 4 zákona, firmě Subterra, a. s. o písemné zdůvodnění způsobu
                      stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny
13. května – písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny firmou Subterra, a. s. a potvrzení plnění povinností
                       vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky
28. května – doručení námitek firmy KLEMENT a.s. proti výběru dodavatele
29. května – dle připravené smlouvy o dílo je předpokládaný termín zahájení stavby
10. června – rozhodnutí zadavatele o odmítnutí námitek
20. června – lhůta podle § 251 odst. 2 zákona návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonu zadavatele
                        u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
25. srpna – dle připravené smlouvy zadavatel stanovuje nejzazší termín pro dokončení a předání díla

bottom of page