top of page

ZELEŇ NA MARAŤÁKU?

Koalice ANO / ODS / TOP 09 v čele s místostarostou Neumannem (TOP 09) schválila výstavbu na Maraťáku i z toho důvodu, že prý zahrne 800 m2 "veřejné plochy zeleně".

Takový rozsah má pro představu červený obdélník na prvním snímku. Pomineme-li, kolik zeleně okolo oproti současnému stavu zmizí, tak zkuste tuto plochu najít na druhém snímku projektu, který radnice připravuje s developerem.

My tam vidíme domy (červeně ohraničené), parkoviště (lososová barva nahoře), asfalty a dlažby všude možně (šedivá) a zeleň na umělém povrchu kolem domů, což budou asi trávníčky (světle zelená). A kolik zůstane zeleně na pevné zemi? Dva řádky nově vysazených stromků a trávník u parkoviště? Podrobné výkresy ani bilanci ploch koalice dle očekávání nezveřejnila.

Zelen1.png
zelen2.jpg
bottom of page