top of page

Ustavující zastupitelstvo Prahy 15

Minulou středu se poprvé sešlo nově zvolené zastupitelstvo Prahy 15. Na pořadu zasedání byla volba starosty, členů rady a obsazení výborů zastupitelstva na volební období 2018–2022.

Vystoupili jsme proti návrhu ANO, aby post starosty městské části opětovně obsadil Milan Wenzl. Pro jeho nekompetentnost, střet zájmů v rámci rodinného podnikání v Praze 15 (podniká na pozemcích majitelů, kterým aktivně podporuje změny územního plánu, a stavební firma přepsaná na jeho syna pracuje na stavbách developerů, v jejichž prospěch starosta hlasuje), obcházení usnesení zastupitelstva a aktivní blokování pozitivních změn ve prospěch veřejného zájmu, které se projevilo převážně ke konci minulého volebního období. Tyto skutečnosti se odrazily už v doporučení, které jsme dali ANO v rámci našeho povolebního vyjednávání: Milan Wenzl by neměl usednout v nové radě městské části. Jako naši kandidátku na starostku městské části jsme navrhli Radku Daníčkovou, která získala od voličů nejvyšší počet preferenčních hlasů ze všech kandidátů v Praze 15, a tudíž i největší důvěru. S domluvenou koalicí ovšem žádné oznámené fakty neotřásly, starostou se poměrem hlasů 19:12 stal Milan Wenzl.

Dále jsme konfrontovali osobnosti navržené na posty místostarostů městské části s tezemi v dosud zveřejněné podobě koaliční smlouvy ANO-ODS-TOP09. Ptali jsme se Václava Bílka (ANO) a Michala Frauenterky (ODS), radních, kteří v minulých volebních obdobích zastávali gesce finance a majetek, proč až nyní by stabilizovali finanční zdroje, zda se budou spoléhat na hlavní zdroj zvýšení příjmů hl. m. Prahu nebo budou aktivně hledat a využívat i jiné zdroje, zda chystají koncepci k investičním akcím neboli k strategickým projektům, zda k rozhodování o nich přizvou též občany, aby se v nich odrážely jejich skutečné potřeby. Navrhovanému místostarostovi pro územní rozvoj Petrovi Neumannovi (TOP09) jsme připomněli, že jeho strana hlasovala v kauzách změn platného územního plánu ve prospěch rozšiřování bytové funkce na úkor funkčních ploch zeleně a sportovišť, a že se spolu se stranickými kolegy nezodpovědně nezajímali o připomínkování Metropolitního plánu, který obsahuje řadu návrhů škodlivých pro územní rozvoj městské části.

Ohledně uvolněných placených funkcionářů jsme poukazovali na duplicitu náplně činnosti místostarostky (ANO) a uvolněné předsedkyně výboru (ODS) v gesci volnočasové aktivity a vnějších vztahů, a rovněž náplně činnosti místostarosty (ODS) a uvolněného předsedy výboru (TOP09) v gesci zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory. Kritizovali jsme finanční dotaci na druhého uvolněného předsedu výboru, která zatíží rozpočet městské části více jak dalších 12 členů výboru, a zejména návrh poměru zastoupení členů výborů koaličních ku opozičním 4:1 v sedmi pětičlenných výborech. Požadovali jsme jako opozice s vysokým mandátem získaným od voličů a v souladu s koaliční smlouvou, která nám přisuzuje demokratické právo na kontrolní pravomoci činnosti samosprávy, umožnění pracovat ve výborech jako iniciativních a kontrolních orgánech zastupitelstva, též seznámení se blíže s chodem úřadu, všem zvoleným zastupitelům Patnáctky náš domov. Odmítáme skutečnost, že nová koalice ponižuje počet členů v jednotlivých výborech a zastoupení opozice v nich. Jde tedy přesně opačným směrem, než jsme se vydali v roce 2014, kdy jsme naopak výbory a komise zcela otevřeli pro opozici i pro občany.

V neposlední řadě jsme volali po pokračování slušných vztahů koalice – opozice, které byly nastoleny i vyžadovány v minulém volebním období. Mj. po předkládání kompletních podkladů usnesení rady s důvodovými zprávami a všemi přílohami, abychom právo na informace nemuseli uplatňovat jinými zákonnými prostředky a ušetřili tak čas i úkony se zpracováním našich žádostí zaměstnancům úřadu.  

bottom of page