top of page

ÚSPORY ENERGIE VEDENÍ RADNICE PŘÍLIŠ NEŘEŠÍ

 

V prosinci 2019 jsme se na zastupitelstvu ptali pana místostarosty Petra Neumanna (TOP 09), který má v gesci kromě územního rozvoje rovněž úspory energií, jaká úsporná opatření již zavedl a kolik energie či peněz se mu podařilo ušetřit.

Odpověď pana místostarosty Neumanna, kterou zaslal v lednu, nás příliš nepotěšila. Dozvěděli jsme se, že si jen pečlivě prostudoval materiál z prosince 2017 posuzující možnosti řešení energetické rekonstrukce budovy radnice. Na materiálu se tehdy podílel i Jan Veleba, který je konzultantem energetických úspor a nyní i zastupitelem za Patnáctku náš domov.

Místostarosta nám také sdělil: "Aby se zabránilo největším energetickým ztrátám, ale i zatékání do objektu, tak se připravuje oprava a zateplení střechy úřadu. Po ukončení prací připravujeme pilotní projekt na instalaci vlastních zdrojů, výrobu elektrické energie získávané z větru (subtilní větrné elektrárny)."

Když si to tedy shrneme, tak pan místostarosta za rok a čtvrt ve své funkci v oblasti úspor energie přečetl jednu studii, odbor majetku realizuje opakovanou opravu zatékající střechy a ve vzduchu visí myšlenka instalovat větrné elektrárny. Odpověď na naši otázku, kolik energie či peněz se již podařilo ušetřit, zůstala také ve vzduchu.

Domníváme se, že by se v oblasti úspor energie dalo udělat mnohem více. Například zavádět vhodná opatření jako jsou energetický management, systém měření a regulace energie. My jsme také měli v programu zajištění centrálního dodavatele energie pro úřad i všechny organizace jako jsou školky, školy a domov pro seniory, aby se snížily náklady. Když to loni zvládli v Praze 10, nepochybně by to zvládla i Praha 15.

bottom of page