top of page

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

 

Kvůli vyřizování nutných neodkladných změn v rodičovském příspěvku, příspěvku na péči a dalších nepojistných dávkách (jejich seznam např. ZDE) již není nutné chodit osobně na úřad práce.

Podle tiskové zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí z 26. 3. 2020 (ZDE) omezují úřady práce zásadním způsobem tuto povinnost a i to, co dosud vyžadovalo vaši osobní návštěvu nebo datovou schránku, kterou mnoho občanů nemá, lze nyní vyřídit obyčejným mailem nebo vše bezkontaktně vhodit do schránky, která je na každé pobočce ÚP viditelně umístěna. Z výše uvedené tiskové zprávy vybíráme podstatné:

Zjednoduší se … administrativa v oblasti nepojistných sociálních dávek. Lidé mohou posílat žádosti a další podklady elektronickou formou bez zaručeného podpisu. Úřady práce ČR budou navíc rovnou vydávat oznámení nebo rozhodnutí ve věci…. Jedná se o mimořádnou právní úpravu, která bude platná pouze pro omezené časové období z důvodu vyhlášeného nouzového stavu. Lidé mohou komunikovat s ÚP ČR jinak než osobně i v případě žádostí o další dávky a podpory či zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání.

 

Žádosti mohou zasílat elektronicky nejen prostřednictvím datové schránky, ale i e-mailem, poštou nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR. Pokud klienti využijí možnost podání e-mailem, není nutné, aby měli zaručený elektronický podpis. Přílohou takového emailu může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/fotografie žádosti o dávku s podpisem).

Pokud člověk touto cestou požádá o jakoukoli podporu/dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je třeba do žádosti uvést také telefonní a e-mailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem. Aby úředníci mohli ověřit totožnost žadatele, event. s ním projednat doložení dalších podkladů, je třeba reagovat na e-maily obdržené z Úřadu práce ČR či přijímat hovory z příslušných kontaktních pracovišť ÚP ČR. Obvykle začínají číslicí 950 … Tyto přijaté hovory nejsou zpoplatněné, a nepřinesou tedy klientům žádné výdaje.

 

Další praktické informace pro občany jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu práce ČR - www.uradprace.cz.

bottom of page