top of page

ODMÍTÁME NOVÉ SNAHY O ZASTAVĚNÍ TROJMEZÍ

 

Patnáctka náš domov se staví ostře proti plánu některých radních na magistrátu pustit výstavbu do Trojmezí. Nechceme zde vznik nové obytné čtvrti, ani žádné jiné stavební záměry. Oblast Trojmezí je v územním plánu dlouhodobě rezervována výhradně pro přírodu a rekreaci. S tím počítá také návrh nového Metropolitního plánu, který celé území potvrzuje jako nezastavitelné, a definuje ho jako krajinný park. 
 

Považujeme za skandální, že schválením materiálu o přípravě bytové výstavby jedná magistrát v příkrém rozporu s novým územním plánem, který ostatně sám připravuje. 
 

Podporujeme zahájení vykupování pozemků od soukromých vlastníků, ale nikoliv z důvodu výstavby, nýbrž proto, aby se celé území mohlo zvelebit v přírodním rázu a pro účely rekreace a odpočinku obyvatel okolních sídlišť.

 

O počínání magistrátu více např. zde:
https://prazsky.denik.cz/…/praha-chce-stavet-dostupne-bydle…

 

Trojmezí v návrhu Metropolitního plánu Prahy zde:
https://app.iprpraha.cz/apl/mnt/App_MPP/data/kl/915.pdf

bottom of page