top of page

Grantový program "MČ PRAHA 15 PRO SOCIÁLNÍ OBLAST"

Není náhodou, že se naše městská část v roce 2015 připojila k samosprávám, které podporují sociální služby prostřednictvím grantového řízení. Jednou z priorit Patnáctky náš domov totiž bylo vytvoření transparentního způsobu finanční podpory sociálních služeb poskytovaných obyvatelům Prahy 15. Tento bod volebního programu jsme na radnici uvedli v život právě před pěti lety.

V letošním roce byly organizacím, které naše městská část nezřizuje, ale které poskytují sociální služby zdejším občanům, rozděleny granty již pošesté. Praha 15 přispěla celkovou částkou 150.000 Kč na služby, které umožňují seniorům, nemocným nebo rodinám s dětmi s postižením co nejlépe fungovat v jejich domovech (např. osobní asistence, raná péče. psychoterapeutické nebo hospicové služby).
Podrobnější informace o rozdělení grantů naleznete v usnesení Rady MČ č. R-687 z 27. 5. 2020 ZDE.

Zkušenost z dosavadních pěti let fungování grantového programu je pozitivní – žadatelé jsou ověřenými poskytovateli služeb, systém přidělování financí je transparentní a podmínkou opětovné žádosti je kvalitní vyúčtování za předchozí rok.

Jsme opravdu rádi, že se grantový program "MČ PRAHA 15 PRO SOCIÁLNÍ OBLAST" iniciovaný Patnáctkou náš domov stal již tradiční položkou rozpočtu naší městské části!

bottom of page