top of page

BRATIA SLOVÁCI POĎTE VOLIŤ PÄTNÁSTKU NÁŠ DOMOV!

Ako sa zaregistrovať k voľbám v Praze 15

Voľby do zastupiteľstva Prahy 15 sa konajú 5.–6. októbra. Aby ste sa ich mohli zúčastniť, musíte mať buď prechodný alebo trvalý pobyt v Prahe 15 a požiadať úrad Prahy 15 o zaradenie do voličského registra.
Je potrebné vyplniť a podpísať formulár, alebo je k stiahnutiu na odkaze: http://leteckaposta.cz/396692542) a odovzdať ho spolu s povolením na pobyt na úrade Prahy 15: Odbor Občanskosprávních agend, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10, kancelář 220, Ludmila Křesťanová, tel. 281 003 220, ludmila.krestanova@praha15.cz, Po 8.00–17.30, St 8.00–17.30 hod.Posledný termín na registráciu je 3 dni pred voľbami, t.j. 3. októbra do 16.00 hod. Voľby sa konajú v piatok 5. októbra 14.00–22.00 hod. a v sobotu 6. októbra 8.00–14.00 hod.

 

Kde a ako voliť
V predstihu pred voľbami zverejní každá pražská mestská časť na svojej webovej stránke zoznam volebných miestností a mapu/zoznam ulíc pre každú z nich (www.praha15.cz). Zoznam ulíc je tiež zverejnený na dverách každej z volebných miestností v priebehu volieb.
Do volebnej miestnosti je nutné si so sebou vziať Vaše povolenie na prechodný či trvalý pobyt. Vo volebnej miestnosti dostanete dva volebné lístky s obálky, jeden pre celoporažské voľby a druhý pre Prahu 15. Volebné lístky sú vo forme veľkých hárkov papiera so zoznamom kandidátov. Po označení Vášho hlasu vložte hlasovacie lístky do obálok a vhoďte do volebnej urny.

Formulář k registraci na volby v Praze 15

bottom of page