top of page

RADNICE ODSOUHLASILA PROJEKT NA ZASTAVĚNÍ ZELENĚ NA MARAŤÁKU

Na návrh místostarosty Neumanna (TOP 09) vydala koalice ANO / ODS / TOP 09 souhlas s výstavbou dvou obytných domů na Maraťáku - 5podlažního a 6podlažního. Koalice umožní neúměrnou výstavbu bytového komplexu zejména tím, že poskytne svoje pozemky, které developer potřebuje pro vjezd do souboru a napojení na sítě.

Koalice tak zcela ignorovala požadavky více než 230 sousedů a obyvatel z okolí, kteří podepsali petici proti této výstavbě. V ní žádali, aby radnice pozemky pro vjezd nepropůjčovala, a projekt odmítali kvůli tomu, že nerespektuje charakter území.

Předložený developerský záměr se urbanisticky i architektonicky vymyká okolní zástavbě. Svou výškou převyšuje sousední činžovní domy v Hostivařské ulici - kde mají všechny stávající historické domy maximálně 3 podlaží. Aby zamaskoval nesoulad nové zástavby se starou, šel developer dokonce tak daleko, že původním domům nechal domalovat fiktivní navýšení (viz obrázek).

Navržená zástavba nedodržuje ani historickou šířku zástavby a v případě levého domu popírá jakoukoliv uliční čáru. Není v zájmu současných občanů městské části a její realizací dojde k dalšímu zničení zeleně a vzrostlých stromů.

Nic z toho nezabránilo místostarostovi Neumannovi, aby se s developerem dohodl. Poté, co koalice jeho návrh schválila, vydal na webu městské části prohlášení "Dobrá věc se podařila", v němž si osvojil veškeré developerské odůvodnění údajné prospěšnosti projektu.

Je zřejmé, že dohoda s developerem byla ušita tak, aby se výstavbu podařilo realizovat dříve, než začne platit nový Metropolitní plán, který v této lokalitě počítá maximálně se čtyřpatrovými domy. To byl zřejmě i důvod, proč místostarosta Neumann domluvil konečnou podobu projektu bez projednání ve výboru pro územní rozvoj, kde by se k němu mohla vyjádřit také veřejnost.

A perlička na závěr: místostarosta Neumann si nyní nechává za 1,4 milionu korun zpracovat mj. i na toto území studii, aby mohl jeho územní rozvoj "odborně posoudit", jak tvrdí. Je zajímavé že v tomto případě na výsledky studie nepočkal. Studie se vyplatí...

AKTUÁLNĚ

Ještě těsně před volbami jsme třemi hlasy Patnáctky náš domov a jedním ANO (kol. Bílek) schválili na radě nesouhlas s objemnou výstavbou na Maraťáku (viz dopis).

Pak přišla nová prodeveloperská koalice ANO / ODS / TOP 09, která na konci letošního května projekt odsouhlasila. A přitom výška šest + pět nadzemních podlaží zůstala zachována...

Maratak
bottom of page