top of page

PROHLÍDKA TROJMEZÍ A MEANDRŮ BOTIČE

 

Podíleli jsme se na organizaci včerejšího setkání a příjemné procházky Trojmezím i nivou Botiče iniciované Martinem Ardenem (zastupitel HMP) s představiteli Koalice občanských sdružení Trojmezí Renatou Chmelovou (senátorka a starostka Prahy 10), Zdeňkem Edlmanem (zastupitel Patnáctky náš domov) a Lubomírem Nývltem (občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec) spolu s Danou Balcarovou (poslankyně a předsedkyně Výboru pro životní prostředí PSP ČR) a Tomášem Murňákem (zastupitel HMP a místopředseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP).

Prošli jsme se od ul. Doupovská Sady zahradnické mládeže k zanedbané retenční nádrži a zpět podél meandrů Botiče k jezu Marcela. Obklopeni ze všech stran sídlištní zástavbou představují Trojmezí – oázu zeleně i volné plochy a přirozené koryto potoka Botiče – pozůstatek původní pražské přírody a významný biokoridor potřebný jak pro udržitelný život lidí, tak všech dalších živých organismů, chápejme, jak pro pohyb lidí a dětí po vhodných stezkách, tak pro pohyb živočichů a volný růst rostlin.

V této oblasti byla vyhlášena přírodní ochrana, přírodní památka Meandry Botiče podél vlastního toku (vzhledem k vlastnictví okolních pozemků nemohla být vyhlášena šířeji) a v roce 1990 o rozloze 372 ha přírodní park Hostivař-Záběhlice. Připravovaný nový (Metropolitní) územní plán Prahy ve svém návrhu přisuzuje Trojmezí strukturu leso-zemědělské krajiny s rekreačním využitím a za žádoucí považuje zachování zemědělského hospodaření jako součást dochovaného krajinného rázu, tj. sady, louky a hospodářské pole.

Všichni zúčastnění si tak mohli z prohlídky odnést již napořád živou představu a vzpomínku na unikátní Trojmezí i divokou přírodu Meandrů Botiče. Vážíme si všech aktivit směřujících k zachování výše řečených hodnot a k rozšiřování přírodně chráněných území uprostřed zahuštěné pražské zástavby.

Radka Daníčková, zastupitelka za Patnáctku náš domov

Foto: © Bobo

Trojmezí1.jpg
Trojmezí2.jpg
Trojmezí3.jpg
Trojmezí4.jpg
bottom of page