top of page

BYTOVÝ DŮM PRIFINU POVOLEN

 

Stavební úřad Prahy 15 nakonec povolil výstavbu bytového domu spol. PriFin na zeleném pozemku před naší radnicí. Jedná se o pětipodlažní objekt s 37 byty a dvěma vjezdy z Milánské ulice. Celé rozhodnutí o umístění stavby si můžete přečíst na úřední desce pod zn. 59 (ZDE).

Budeme zvědaví, zda se městská část proti tomuto rozhodnutí do 15 dnů odvolá, případně zda využije svého práva navrhnout přezkum stanoviska magistrátu, který souhlasil s touto výstavbou ve stabilizovaném území. V něm je podle předpisů možné pouze "zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti". My se domníváme, že výstavba tohoto domu je v rozporu s koncepcí a strukturou stávajícího sídliště.

Naopak ještě dnes a zítra máte možnost podat připomínky (kdokoliv) nebo dokonce námitky (pouze účastníci řízení) k záměru výstavby obytného souboru Praga na Groši. Ten zahrnuje 16 bytových domů pro více než 2 500 nových obyvatel. Ve středu 6. 2. od 10.00 hod. se koná v měcholupské hasičárně v Holoubkovské ul. veřejné projednání tohoto záměru, kam ještě můžete své připomínky osobně přinést.

Záměru jsme se věnovali podrobněji ZDE.

Prifin.jpg
bottom of page