top of page

PRACUJEME PRO SPOLKY

 

Podporuje Praha 15 dostatečně všechny veřejně prospěšné projekty a činnosti v oblasti volného času, tělovýchovy a sportu a snaží se aktivně zapojovat lidi do veřejného života? Nejen těmito otázkami se zabývají zástupci Patnáctky náš domov ve Výboru volnočasových aktivit a vnějších vztahů.

Hlavní prioritou v loňském roce pro nás byla příprava nových Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Prahy 15. Navrhli jsme celou řadu jejich úprav a změn, neboť chceme jejich větší přesnost a srozumitelnost a také skutečnou, nejen proklamovanou otevřenost radnice směrem ke všem spolkům Prahy 15. Chtěli jsme změny v podmínkách poskytnutí dotace i v propagaci příjemcem dotace. Také si myslíme, že pravidla by měla zahrnovat i celý průběh řízení a schvalování dotace.

Chtěli jsme také zveřejňování kompletních zpráv o projektech na webu MČ a schvalování dotací přímo Zastupitelstvem MČ Praha 15, jak to je běžné jiných městských částech. Bohužel se s našimi návrhy neztotožnil celý výbor, který naopak schválil původní znění pravidel jen s několika drobnými úpravami. Shodli jsme se pouze na nastavení hodnotících kritérií pro posuzování žádostí. Z našeho pohledu to však nestačí, a proto budou zástupci Patnáctky náš domov pokračovat v práci.

Chceme, aby se o dotacích Prahy 15 dozvěděly naprosto všechny spolky a mohly je využít, a zároveň chceme, aby veřejné finanční prostředky byly využívány hospodárně a smysluplně.

Do roku 2020 nám tedy zůstává úkol prosadit skutečně nová pravidla pro financování volnočasových aktivit. A jelikož jsou jednání výboru veřejná, přijďte se na naši práci podívat. Srdečně vás zveme již na další jednání 5. února od 16.00 hod. v budově úřadu MČ Praha 15.


Lukáš Pertl (zastupitel za Patnáctku náš domov a člen Výboru volnočasových aktivit a vnějších vztahů)

bottom of page