top of page

Náš program je plněn - participativní rozpočet 

 

Patnáctka náš domov měla jako jediná z volebních stran ve svém programu nastartování participativního rozpočtu. To, že o využití části peněz z rozpočtu rozhodují sami občané, přispívá k jejich zapojení do rozhodování radnice a k zájmu o své okolí.


Proto jsme 13. listopadu 2018 předložili kanceláři starosty Prahy 15 návrh materiálu "Zásady participativní části rozpočtu MČ Praha 15" s žádostí o jeho projednání na zasedání rady a zastupitelstva městské části. Odpověď pana starosty, že si nikdo z radních neosvojil náš materiál předložit, nás nepotěšila.


O to větší radost nám ale udělalo, že rada následně 5. prosince přijala usnesení o přípravě pravidel participativní části rozpočtu. Budeme se nadále i z opozice snažit o prosazování různých bodů z našeho programu.

participace1.jpg
bottom of page