top of page

NOVÉ KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY

 

Do letošního participativního rozpočtu Prahy 15 podal záměr i občan Lukáš Pertl (shodou okolností též člen Patnáctky náš domov). Navrhl doplnění košů s pytlíky na psí exkrementy, kterých není nikdo dost. Čistota na chodnících, dodržování hygienických a estetických pravidel je jedním z měřítek kulturnosti a každé navýšení košů pomůže k čistotě na chodnících Prahy 15.

Původní návrh byl sice na větší počet košů, ale kvůli finančnímu stropu 50 000 korun na jeden projekt (z celkových 200 000, které radnice uvolnila) musel být redukován na pětici. Ty byly nyní instalovány v Hornoměcholupské ulici, na Maraťáku, na ulici Plk. Mráze a poblíž železniční lávky na Groši.

Děkujeme všem hlasujícím, že náš návrh podpořili, a vedoucí odboru životního prostředí p. Venclíkové za skvělou spolupráci při vytipování vhodných míst a realizaci záměru.

Budeme doufat, že v dalších letech projekt participativního rozpočtu finančně posílí a že se další aktivní občané, kteří navrhnou různá zlepšení veřejného prostoru.

bottom of page