top of page

ONO SE TO POTOM NĚJAK DODĚLÁ

 

Ve středu se konalo zasedání zastupitelstva Prahy 15, kde se projednávalo několik důležitých, ale dle našeho názoru nedostatečně připravených materiálů. Jejich zmatečnost a nedodělanost jsme se pokoušeli celou řadou připomínek napravit, ale koalice ANO 2011/ODS a TOP 09 tomu nepřála. Když bychom parafrázovali některé místostarosty, tak se přece nebudeme dohadovat, co v tom kterém materiálu chybí nebo je v něm špatně, důležité je to „vykopnout“ a „potom se to přece může dodělat“.

 

Starosta Wenzl (ANO 2011) prosadil nový jednací řád, který významným způsobem omezuje možnost obyvatel Prahy 15 vystupovat na zasedáních zastupitelstva. Patnáctka náš domov na toto opakovaně upozornila a naštěstí prosadila zrušení některých nově navrhovaných „opatření“ – občané tak i nadále budou mít k dispozici materiály k jednání sedm dní před konáním zastupitelstva a budou moci na každé schůzi interpelovat všechny zastupitele. Naše námitky ke všem ostatním bodům, které pro veřejnost zhoršují současnou situaci, ale vyslyšeny nebyly. Více jsme o tématu psali zde: https://www.15nasdomov.cz/jednacirad

 

Pan místostarosta Neumann (TOP 09) si nechal schválit dle našeho názoru nesourodý a chaotický materiál s tzv. prioritami územního rozvoje Prahy 15. Nemá cenu se k nim vyjadřovat, předkladatel na naše otázky neodpovídal, takže nevíme, jakou územně plánovací dokumentaci hodlá pořizovat, ani jak bude informovat občany o stavebních záměrech. Jednou z prioritních oblastí je lesopark, který je však v materiálu vymezen ve značně zmenšené podobě oproti svým skutečným hranicím. Proč asi? Pan místostarosta chce řešit i průmyslovou zónu, protože tady chce Ekospol postavit 800 bytů. Úsměvné na tom je, že souhlasné stanovisko s tímto záměrem dal v roce 2014 ten, kdo dnes sedí s p. Neumannem v radě městské části... K prioritám byl účelově přilepen podnět na změnu územního plánu, kterým chce radnice změnit louku pod parkovištěm na Košíku na plochu, kde by stavěla školku. Tato změna má výrazně zhodnotit také pozemek soukromého vlastníka. V žádosti je školka zakreslena i na tomto pozemku a pan místostarosta se nijak netajil, že bude jednat o odkupu tohoto pozemku. Proč tak nečiní už teď, kdy je to pouhá „bezcenná“ louka? 

 

A konečně pan místostarosta Frauenterka (ODS) prosadil svou koncepci lokálních parků Prahy 15. Vymezil v ní 21 ploch zeleně, které označili jako „parky“. Bohužel nám neobjasnil metodiku, podle níž vybral zrovna tato území a proč právě v daném rozsahu. Namítali jsme, že takový přehled veřejné zeleně, o níž by se měla městská část zajímat, není kompletní a nabídli jsme pomoc s jeho dopracováním – odpověď na naše konstruktivní námitky najdete v prvním odstavci. V koncepci tak „do někdy příště“ budou chybět rozsáhlé plochy zeleně, které garantuje územní plán, dokonce i ty, které jsou přímo ve vlastnictví městské části. Pan místostarosta si na nich asi parky nepřeje.

Přílohy k materiálu "Priority územního rozvoje" 1 2 3

Přílohy k materiálu "Koncepce lokálních parků" 1 2 3 4

Foto: Klub PND po náročném jednání zastupitelstva

51099698_2192715870978881_45422425648241
bottom of page