top of page

DRUHÝ POKUS MÍSTOSTAROSTY NEUMANNA UTRATIT 1,5 MILIONU

 

 

Místostarosta Neumann (TOP 09) nechal obratem znovu vypsat výběrové řízení na zpracovatele koncepční studie "Nové centrum Hostivař" za 1,5 milionu korun. První pokus skončil fiaskem, když Česká komora architektů prohlásila soutěž za neregulérní, zakázala svým členům účast v ní a rada městské části následně výběrové řízení zrušila kvůli obavě z porušení zákona.

A jak se koalice ANO / ODS / TOP 09 poučila? Na připomínky komory moc nehleděla - opět není zajištěna adekvátní porota, nejsou stanoveny odměny za vytvoření ideového konceptu, který je po uchazečích požadován, a lhůta pro podání nabídek byla prodloužena z 12 pouze na 18 dní, přestože komora považovala za přiměřenou lhůtu 6 týdnů. Na zpracování samotné studie pak radnice znovu stanoví dobu tří měsíců, což je pro území o velikosti 70 hektarů zcela iluzorní. Podle našeho názoru tak uvedená veřejná zakázka zůstává v rozporu se zákonem, protože nerespektuje zásadu přiměřenosti. V novém výběrovém řízení koalice odstranila jen diskriminaci týkající se dokládání referencí, které zvýhodňovalo ty architekty, kteří již na území Prahy 15 dříve něco navrhovali.

Stále platí, že městská část neprojednala zadání studie s občany ani s orgány samosprávy a závazná projednání nestanovila ani pro zpracování samotné studie. Navíc tedy koalice nikterak nekomunikuje s profesionální organizací architektů a její dobře míněná doporučení nechává stranou. Připomeňme rovněž, že místostarosta Neumann loni v lednu sliboval financování studie z prostředků magistrátu. Ty ale nesehnal, proto vše hradí městská část. Otázkou zůstává, na jaký výsledek se při tomto šití horkou a neodbornou jehlou mohou občané Prahy 15 těšit.

Podrobnosti o "prvním kole" podezřelého zadávacího řízení jsme psali ZDE.

Stanovisko ČKA k prvnímu výběrovému řízení ZDE.

bottom of page