top of page

PODEZŘELÁ ZAKÁZKA MÍSTOSTAROSTY NEUMANNA

 

Místostarosta pro územní rozvoj Neumann (TOP 09) nechal se souhlasem rady městské části vypsat veřejnou zakázku na zpracování koncepční studie tzv. Nového centra Hostivaře. Studie má ukázat představu, jakým způsobem se může rozvíjet rozsáhlá oblast prakticky od Groše, přes Maraťák, kolem tramvajové smyčky až po golfové hřiště (70 hektarů!). Výběrové řízení na zpravovatele této studie v předpokládané hodnotě 1,5 mil. Kč bez DPH je podle názoru Patnáctky náš domov vypsáno neodborně a problematicky.

Místostarosta Neumann si nechal zadání pro tuto studii vypracovat od Institutu pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy (IPR). Obdržel ho v září 2019 a od té doby ho veřejně neprojednal – ani ve výboru pro územní rozvoj ani v zastupitelstvu Prahy 15. Nikdo jiný tak nemohl ovlivnit obsah zadání.

Na základě obsahového zadání od IPRu nyní Praha 15 vypsala veřejnou zakázku, kde už se ale bohužel standardy IPRu neřídila. Přístup pana místostarosty Neumanna jsme porovnali s výběrovým řízením na koncepční studii Mariánského náměstí (2 hektary, 35x menší území než tzv. Nové centrum Hostivaře), jak ho vypsal přímo IPR minulý rok:

- IPR dal pro podání nabídek do výběrového řízení 40 dní, Praha 15 stanovila lhůtu pouhých 12 dní (z toho 8 pracovních) do 16. 3.!

- IPR posuzoval nabídkovou cenu, tři různé projekty uchazeče z minulosti a jeho písemnou představu (dvě A4), jak bude koncepci lokality řešit. Praha 15 bude posuzovat cenu, ideově urbanisticko-architektonický návrh budoucí podoby území a počet studií, které uchazeč dosud zpracoval pro území Prahy 15.

Považujeme za neuvěřitelné, že Praha 15 chce po uchazeči, aby za 12 dní zpracoval ideový návrh, u něhož bude komise posuzovat „zejména architektonickou kvalitu“. Za takový časový úsek nelze podle architektů, které jsme oslovili, dané území osobně projít, řádně se s ním seznámit a zpracovat na něj ideový návrh. Navíc profesní pravidla architektům obecně zapovídají navrhovat zdarma. Požadavek na zpracování "ideového návrhu" bez protiplnění tato pravidla porušuje a autorizovaní architekti by se správně tohoto výběrového řízení neměli účastnit.

Navíc považujeme za diskriminační, pokud uchazeč nemůže získat body za svoje práce ve veřejném prostoru mimo Prahu 15. Z jakého důvodu mají být handicapování špičkoví architekti s velkými realizacemi jen proto, že dosud nic nenavrhovali přímo v Praze 15? A kolik je těch, kteří v Praze 15 srovnatelnou studii dělali?

-IPR stanovil na zpracování celé koncepční studie na Mariánské náměstí 7 měsíců, Praha 15 chce po zhotoviteli, aby studii Nové Hostivaře zpracoval za pouhé 3 měsíce, přestože se jedná o území 35x větší! Takovou práci nelze podle námi oslovených architektů v žádném případě zvládnout, a to ani za 500 tis. Kč měsíčně, leda by ji měl někdo předpřipravenou.

-IPR předem přesně nastavil, jak bude studii na Mariánské náměstí projednávat s veřejností a orgány samosprávy. Praha 15 nic takového neudělala.

Podle našeho názoru je uvedená veřejná zakázka v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, protože nerespektuje zásadu přiměřenosti (extrémně krátká lhůta pro podání nabídky i pro zpracování studie pro tak obrovské území) a nerespektuje zásadu rovného zacházení, protože upřednostňuje uchazeče, kteří již mají realizace v Praze 15.

Takto vypsaná zakázka se jeví, jako kdyby byla přizpůsobena jednomu konkrétnímu uchazeči, který se již danému území věnoval v minulých letech, a proto bude připraven a schopen vyhovět tvrdým podmínkám pro podání nabídky, prokázání práce v Praze 15 a zpracování studie. Patnáctka náš domov chce, aby se pro Prahu 15 hledala ta nejlepší řešení od co nejlepších odborníků, což ovšem znamená zcela jinou úroveň výběrových řízení. Proto budeme žádat, aby takto podezřele vypsanou zakázku Praha 15 zrušila.

Na okraj připomínáme, že místostarosta Neumann plánuje pořizovat koncepční studie na další tři lokality Prahy 15. V letošním rozpočtu si na ně nechal vyčlenit 2,7 mil. Kč, přestože loni v lednu na zastupitelstvu avizoval, že předpokládá financování těchto studií ze strany magistrátu. Takový rozpočet Patnáctka náš domov nemohla podpořit.

Host1.png
Host2.png
bottom of page