top of page

INTERPELACE OHLEDNĚ ŠKOLKY NA KOŠÍKU

 

Pan místostarosta Neumann (TOP 09) chce s koalicí stavět školku na Košíku. V lednu 2019 proto nechal zastupitelstvem schválit podnět na změnu územního plánu ze zeleně na zastavitelné pozemky při Doupovské ulici. Zahrnul do toho i pozemek soukromého investora a nakreslil na něj kus školky. Avizoval, že pozemek se městská část pokusí vykoupit ještě před dokončením změny územního plánu, tedy před tím, než tento pozemek výrazně stoupne v ceně.

Na prosincovém zastupitelstvu jsme se proto pana Neumanna zeptali, jak s výkupem pozemku pro školku pokročil. Najděte rozdíly v jeho sděleních:

leden 2019:
"Ohledně toho soukromého pozemku, který je v sousedství pozemku MČ, kde jsme tady předvedli malůvku mateřské školky, bych chtěl jenom říct,... že to je ta optimistická varianta tak, aby se tam vešly ty čtyři třídy pro 100 dětí, a že JSME OCHOTNI se soukromým majitelem VYJEDNÁVAT a na magistrátu sehnat peníze na to, aby tento pozemek byl vykoupen. Jestliže se to nepodaří, máme připravenu druhou variantu, která bude využívat jenom pozemky MČ... a budou tam jenom tři třídy."

 

prosinec 2019:
"O tom pozemku BUDEME samozřejmě JEDNAT. Máme připraveny dvě varianty. Buď to, že se domluvíme ohledně odkoupení pozemku; pak bude varianta školky komfortní; jestliže se nedomluvíme o odkoupení pozemku, potom bude druhá varianta, kdy školka bude mít jenom tři třídy a bude svým způsobem trochu omezená a nebude tak komfortní jako v té první variantě."

bottom of page