top of page

NASLOUCHÁ VÁM RADNICE PRAHY 15?

 

Základním komunikačním prostředkem pro řešení nejrůznějších otázek je diskuze. Pomocí diskuze za přítomnosti všech zainteresovaných stran lze získat mnoho různých pohledů na způsob řešení dané problematiky. Každý tento argument je závislý na osobních zkušenostech a znalostech každého účastníka diskuze. Platí, že čím více zúčastněných, tím více názorů.

Smyslem diskuze je dospět pomocí argumentů ke shodě na způsobu řešení. Nejdůležitějším předpokladem pro nalezení shody je však ochota opravdu diskutovat a otevřeně přijímat i odlišné názory. Pokud některá ze stran odmítá naslouchat jiným názorům a ignoruje argumenty ostatních, vzájemná shoda se nachází velmi těžko. Diskuze se také může snadno změnit v hádku, a to v případě, když dojdou diskutujícím faktické argumenty, ztratí nervy a sklouznou k výlevům emocí.

My bohužel postrádáme větší zájem radnice o širší veřejnou diskuzi nad tématy, která obyvatele Prahy 15 skutečně trápí. Vedení radnice nedostatečně komunikuje své úmysly a záměry, nezajímá se v dostatečné míře o názory stávajících obyvatel Prahy 15, což vede k častému sepisování peticí nespokojených občanů.

Dle našeho názoru by měli být občané více informováni o dění v městské části a jejich názory by měly být slyšet. Není přípustné, aby vedení radnice zcela ignorovalo názory stovek občanů podepsaných pod peticemi, nebo dokonce konalo v přímém rozporu s jejich požadavky (Ubytovací resort K Jezeru, bytový dům Parmská, bytový areál Praga).

Pro nás je veřejná diskuze zcela zásadní a názory obyvatel Prahy 15 nám nejsou lhostejné. Proto podporujeme různé občanské iniciativy a hájíme jejich zájmy na půdě zastupitelstva v diskuzích.

Jan Veleba
(sloupek našeho zastupitele v zářijovém Hlasateli)

bottom of page