top of page

VÍTE NĚCO O METROPOLITNÍM PLÁNU?

 

Pan místostarosta pro územní rozvoj Neumann (TOP 09) si nechal loni v lednu zastupitelstvem Prahy 15 schválit jako svoji prioritu "Informování veřejnosti o průběhu pořizování nového Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a zohlednění připomínek podaných MČ Praha 15".

Zdá se nám ale, že za uplynulý rok pan místostarosta veřejnost o pořizování Metropolitního plánu, tohoto zásadního dokumentu pro rozvoj Prahy a naší městské části, prakticky neinformoval.

Proto jsme se ho pokusili na prosincovém zastupitelstvu dotázat, jak probíhaly podzimní konzultace, které magistrát vedl v této věci s jednotlivými městskými částmi, kdo se jich za Prahu 15 zúčastnil atd.

A vyčerpávající odpověď p. místostarosty? "Ano, byli jsme na konzultaci ohledně Metropolitního plánu. Připomínky, které byly schváleny zastupitelstvem, jsme tam reprodukovali a zatím nic, nějaké další informace k tomu nemám."

Dozvěděli jsme se tedy pouze, že delegace Prahy 15 informovala magistrát o tom, co už ví od léta 2018, kdy jsme mu naše připomínky poslali. Připadá vám tohle jako otevřená radnice? No, třeba i v takové Praze-Lipencích o tom mají trochu jinou představu (viz str. 8) ZDE.

bottom of page