top of page

ZACHRÁNILI JSME LÁVKU PŘES BOTIČ

V rámci protipovodňových opatření na Botiči (vybudování polderu) plánoval magistrát odstranění lávky pro pěší v Hostivaři u Selského dvora bez náhrady. Následně hrozilo, že městská část dá s realizací projektu souhlas sice s příslibem nové lávky, ale bez jistoty kdy, kde a jak bude v budoucnu vybudována.
Nesouhlasili jsme ani s jedním řešením, protože tuto cestu používá mnoho obyvatel a návštěvníků Hostivaře, a jejím dlouhodobým přerušením by se zhoršila dostupnost kostela, Toulcova dvora a staré Hostivaře, vede tudy turistická trasa a cestu hojně využívají cyklisté. 
Náš místostarosta Milan Ducko proto inicioval setkání s majitelem pozemků u Selského dvora, panem Sivekem, a se zástupci magistrátu. Nakonec byla učiněna dohoda, že pro stavbu nové lávky bude město moci využít část nynějšího soukromého pozemku. Děkujeme také našim kolegům z rady městské části, V. Bílkovi a J. Trkové, za podporu našeho stanoviska. Zlepšování prostupnosti území pro pěší a cyklisty zůstává jednou z našich důležitých priorit i pro příští volební období.

bottom of page