top of page

NA GROŠI CHCEME ŠKOLKU MÍSTO BYTOVÉHO DOMU

 

Máme poměrně jasnou představu, jak řešit nedostatek míst ve školkách v Hostivaři. Jedním z kroků by mělo být využití pozemku na rohu Pražské ulice a U Štěpu, který je v majetku hlavního města Prahy. Tento pozemek o rozloze 1 460 m2 je podle našeho názoru pro menší školku vhodný. Má dobrou dopravní obslužnost a nejbližší školka v okolí na Trhanovském náměstí má dlouhodobě nejvyšší počet nepřijatých dětí z celé Prahy 15.

Na magistrátu už od roku 2013 běží výběrové řízení na prodej tohoto pozemku, v němž nejvyšší nabídku podal investor, který zde chtěl postavit kaskádovitý, až sedmipodlažní bytový dům. Tomuto záměru se v roce 2017 podařilo díky tlaku na magistrátní zastupitelstvo prozatím zabránit a pozemek zůstal dál ve vlastnictví hl. m. Prahy.

 

Aby znovu nehrozilo nebezpečí prodeje tohoto pozemku, navrhl náš člen majetkové komise Milan Ducko usnesení, které doporučuje radě MČ Praha 15, aby znovu požádala magistrát o svěření dotčených pozemků. Záměrem městské části by mělo být zřízení mateřské školky na tomto pozemku. Usnesení bylo komisí přijato jednomyslně. Jak se k návrhu majetkové komise postaví Rada městské části Praha 15 a Magistrát hl. m. Prahy, vás budeme průběžně informovat.

Groš MŠ.png
bottom of page