top of page

OBYTNÝ SOUBOR PRAGA SCHVÁLEN

 

25. června stavební úřad Prahy 15 vydal územní rozhodnutí (souhlas) pro obytný soubor Praga na Groši. Vznikne zde 16 obytných domů až do výše 9. nadzemního podlaží, 1 037 bytových jednotek, 1 163 stání v garážích a 115 stání na povrchu, školka a několik drobných provozoven.

Patnáctka náš domov souhlasí se zastavěním brownfieldu po bývalé továrně. Navržený a nyní i schválený projekt je však nešťastně objemný. Proto jsme v minulém volebním období dělali maximum pro vylepšení tohoto projektu. Díky připomínkám podaným v procesu EIA, ke kterým se nikdy nepřipojil náš tehdejší koaliční partner ANO, jsme dosáhli alespoň drobností: kapacita školky narostla z jedné na čtyři třídy, bylo přidáno napojení na Pražskou ulici, čímž se o něco méně přitíží obyvatelům Strašnické ulice (předtím odhadovaný poměr výjezdů na Pražskou a Strašnickou 50 - 50 %, nyní snad 70 - 30 %), vysází se mnohem více stromů, než bylo navrženo, a vznikne deset hřišť.

Nepodařilo se nám snížit výšku objektů podél Pražské ulice, která výrazně převyšuje vedlejší domy na Groši, nedosáhli jsme vzniku důstojného veřejného prostranství / náměstí, a nepovedlo se snížit celkovou kapacitu záměru, aby o něco méně zatížila oblast nárůstem dopravy. To je ale dáno vysokými koeficienty, které tak velkou zástavbu připouštějí. O nich rozhodla změna územního plánu, kterou schválil magistrát v roce 2011 i hlasem jednoho současného radního Prahy 15.

Současná koalice, která vede radnici Prahy 15, nepodala do územního řízení žádnou námitku.

bottom of page