top of page

K ROZPOČTU PRAHY 15

 

Téma věští povídání o samých číslech, což samo o sobě nemá příliš výživný potenciál, avšak hlavní přísady rozpočtu – příjmy a výsledný produkt – výdaje mají zásadní vliv na zdravé dění a kvalitu života v městské části.

Při letošním projednávání návrhu rozpočtu na rok 2019 jsem měla prvně možnost nahlédnout pod pokličku, co do společného hrnce přijde, jaké ingredience se přimíchají, jakou dobrotu nakonec uvaříme a zda si na ní většina z nás i pochutná, protože chutě máme každý jiný.

Nezbytnou položkou receptu jsou příspěvky od nás všech a jejich přerozdělení. Tvoří je zejména část sdílených daní státního rozpočtu, které hl. m. Praha z rozpočtu vlastního rozděluje městským částem dle počtu obyvatel, rozlohy území, počtu dětí v MŠ a ZŠ, výměry zeleně v péči a plochy vozovek ve správě, dále část příspěvku ze státního rozpočtu z výkonů agend občanských průkazů, matričních úřadů a opatrovnictví či výběr daně z nemovitostí. Okořenit můžeme dle vlastního uvážení různými dotacemi, převážně investičními.

Recept je domácí a dle lokálních zvyklostí se výsledkem uspokojí místní komunikace a jejich údržba, předškolní zařízení a základní školy, kultura, sport, sdělovací prostředky, zájmová činnost, zdravotnictví, bytové hospodářství, sociální péče, bezpečnostní složky a chod úřadu či místní správa.

Jelikož se vaří z veřejných prostředků, Patnáctka náš domov bude i nadále prosazovat, aby každý občan mohl pohodlně nahlížet do tajů naší kuchyně pouhým rozkliknutím každé položky až na úroveň faktury, aby bylo patrné, co se pořídilo, za kolik a od koho se nakoupilo.

Letos prvně budeme moci, i dle našeho podnětu, ochutnat z participativní části rozpočtu, tedy i občané se budou moci, zatím velmi malou měrou, podílet na výsledné chuti našeho výtvoru.

Radka Daníčková,
zastupitelka za Patnáctku náš domov

(text vyšel v březnovém Hlasateli)

bottom of page