top of page

MARNÝ ALIBISMUS DEVELOPERSKÉ RADNICE

 

Místostarosta Frauenterka (ODS) jako mluvčí developerské koalice jasně popsal strategii radnice, na kterou si občané budou muset zvyknout:

za všech okolností tvrdit, že o povolování výstavby rozhoduje magistrát svým závazným stanoviskem odboru územního rozvoje a že městská část je proti tomu zcela bezzubá. A proto že se musí odevzdaně dohodnout s každým developerem, který jim ukáže takové stanovisko.

Je to chytře vymyšlená lež, aby radnice nemusela přiznávat, že s jednotlivými projekty z různých důvodů souhlasí.
Pojďme ji vyvracet:

1) Stavbu povoluje jedině stavební úřad, který posuzuje projektovou dokumentaci a soubor několika stanovisek od různých orgánů (tedy ne pouze jedno od magistrátního odboru územního rozvoje).

2) Městská část by se měla v územním řízení nejprve důkladně seznámit s projektovou dokumentací a všemi stanovisky a pak teprve činit závěry.

3) Jako účastník územního řízení má městská část právo podat proti záměru námitky. U nich záleží, o co se budou opírat a jak budou profesionálně zpracované.

4) Jednotlivá stanoviska může městská část v případě pochybností nechat přezkoumat nadřazeným orgánem.

5) Mnoho kladných stanovisek magistrátního odboru územního rozvoje dříve stavební úřad posuzoval opačně, proto se městská část může v řízení odvolat a nechat přezkoumat i tato stanoviska.

Developerská radnice tohle všechno ví, proto se například odvolala proti povolení bytového domu před radnicí. Ten nechce proto, že vedle bydlí nejmenovaný člen rady. Stejně jako když jinému nejmenovanému radnímu v minulém období měl na Groši za domem vyrůst bytový dům, tak se městská část odvolala a dosáhla jeho náhrady řadovkami.

Tam, kde ale od samého začátku chtějí developerům vyjít z různých důvodů vstříc (nyní vše pro Central Group a Ekospol, i proto, že to chtěli vždy v minulosti), tam budou tvrdit, že o tom dávno rozhodl někdo bez nich. Co není v bezprostředním okolí někoho z nich, to je z hlediska občanů naprosto nezajímá.

Odkaz na prohlášení radnice ZDE.

bottom of page