CHCEME PATNÁCTKU SPOLKOVOU!

 

Snažíme se připravovat návrhy ke zlepšení spolkové činnosti v Praze 15. Myslíme si, že hlavní náplní práce Výboru volnočasových aktivit, kde má Patnáctka náš domov dva zástupce, je dbát o rozvoj zájmových aktivit občanů, podporovat veřejně prospěšné projekty v oblasti volného času, tělovýchovy a sportu a aktivně se snažit zapojovat lidi do veřejného života. Chceme, aby byly všechny spolky ze strany radnice dostatečně a včas informování o všech možnostech spolupráce. Díky našim připomínkám se to začíná zlepšovat.

Nyní nás zajímá příprava nových pravidel pro poskytování dotací spolkům z rozpočtu MČ Praha 15. Chceme jejich větší přesnost a srozumitelnost a chceme maximální otevřenost radnice směrem ke všem obyvatelům a spolkům Prahy 15.

Proto jedním z prvních kroků, který jsme v rámci výboru volnočasových aktivit již učinili, byla společná úprava žádosti o poskytnutí finančních dotací na jednorázovou akci. Na tento formulář bude navazovat celková úprava pravidel.

Chceme, aby o dotacích věděl a mohl se o ně ucházet co největší počet spolků z Prahy 15. Pokud nějaký spolek zastupujete a chcete se dozvědět více, kontaktujte naše zastupitele Lukáše Pertla (lukas.pertl@seznam.cz, tel. 721 933 682) nebo Josefa Prajzlera (prajzler@pokladny.org, tel.: 608 335 838).

  • Facebook Sociální Icon

Copyright © 2014-2021 Patnáctka náš domov

Kontakty:

T: +420 604 360 213

E: 15nasdomov@email.cz