top of page

ANO / ODS / TOP 09 SOUHLASÍ S VÝSTAVBOU V LESOPARKU

 

Právě probíhá územní řízení na tzv. Ubytovací rezort K Jezeru, kdy má v hostivařském lesoparku vzniknout více než 200 ubytovacích jednotek v areálu dnešní pily.

Nyní jsme se dozvěděli, že vedení Prahy 15 s výstavbou v chráněném území souhlasí. Do územního řízení sice místostarosta Neumann (TOP 09) podal námitky, ale ty se skládají z pouhých dvou vět (!), jsou naprosto neškodné a nepodložené žádnými odkazy na právní předpisy. Pan Neumann jen formálně vyjadřuje nesouhlas s kapacitou projektu, ale nenamáhá se ani říci, o kolik by se měla snížit. Proti výstavbě jako takové nic nenamítá, nepožaduje její zamítnutí:

"MČ Praha 15 nesouhlasí s ubytovací kapacitou záměru 219 apartmánů a z toho plynoucí podlažnosti záměru (4-5 NP), a to z důvodu umístění stavby do stabilizovaného území a ještě ve vazbě na přírodní park Hostivař-Záběhlice. Z tohoto důvodu považuje stavbu v lokalitě za předimenzovanou."

To je celé. Je zcela neuvěřitelné, jak může vypadat práce uvolněného místostarosty, když městské části hrozí takto masivní výstavba v chráněném přírodním území. Nyní je nám jasné, proč místostarosta Neumann námitky tajil - nenechal si jejich znění schválit radou, aby na ně bylo veřejně vidět, a nejprve nám je nechtěl vydat ani úřad, když jsme si o ně řekli podle zákona č. 106. Teprve po odvolání jsme "námitky" p. Neumanna obdrželi.

Jak je evidentní, místostarostův souhlas s výstavbou je také v rozporu s usnesením komise pro územní rozvoj, která se projektem zabývala v roce 2017. Ta tehdy řekla jasně:


"Předkládaný záměr „ Ubytovací resort K Jezeru“ není v souladu s přílohou č.1 – Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území hl. města Prahy, obecné závazné vyhlášky hl. města Prahy č.32/ 1999 Sb. hl. města Prahy a dále je v rozporu s nařízením o zřízení přírodních parků na území hl. města Prahy ust. § 15 odst. 3. Z uvedených důvodů Komise nemůže se záměrem souhlasit."

Jak vidíte, časy na radnici se už definitivně změnily.

O projektu ubytovacího rezortu jsme nedávno psali ZDE.

Lesopark.jpg
bottom of page