top of page

KDY VZNIKNE STEZKA K HOSTIVAŘSKÉ ŠKOLE?

Plánovaná stezka s lávkou přes Botič, která má zajistit bezpečné spojení od křižovatky Švehlovy a Pražské ulice k Základní škole Hostivař, Toulcovu dvoru a na Košík, stále není postavená.

V roce 2018 jsme panu místostarostovi Frauenterkovi (ODS) předali dopracovaný projekt v logicky vedené trase, pro níž byly po dlouhých letech vyřešeny vlastnické vztahy s majiteli potřebných pozemků, jimiž jsou kluby SK Hostivař a HC Hostivař. Stačilo tedy pouze požádat o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení...

Magistrát hl. m. Prahy spolu s Technickou správou komunikací (TSK) mají naší zásluhou od roku 2016 zájem tuto stezku za svoje náklady postavit. Bohužel, nový pan místostarosta neučinil od voleb žádný krok k tomu, aby mohlo být zahájeno územní řízení a následně i stavba.

Proto TSK svolala pracovní schůzku, kde se měly vyřešit všechny problémy a nejasnosti. Ve svém volném čase se jí zúčastnil i nás zastupitel Milan Ducko, jemuž dokončení akce leží na srdci. Nakonec se ukázalo, že pan místostarosta trvá na svém původním projektu v trase vedené kolem plotu SK Hostivař na základě již deset let starého stavebního povolení. Pan Frauenterka proto dostal za úkol sehnat stanovisko stavebního úřadu Prahy 15, zda může být stavba zahájena, a poté by ji TSK ráda provedla a dokončila.

Je každopádně velká škoda, že se pan místostarosta o stezku dva roky nikterak nezajímal - již během tohoto podzimu nebo na jaře příštího roku mohla začít sloužit žákům ZŠ Hostivař a cyklistům k pohodlnému a bezpečnému spojení. Podle našich informací se nic nedělo zřejmě z toho důvodu, že TSK odmítalo svěřit milionové částky na realizaci projektu do rukou současného vedení radnice Prahy 15.

bottom of page