top of page

DÁL ÚSPĚŠNĚ BOJUJEME O JAVOROVOU ČTVRŤ

 

Dnes projednával magistrátní výbor pro územní rozvoj dva podněty na změnu územního plánu v Javorové čtvrti, kdy majitelé Central Group a Metrans chtějí pozemky určené pro sport a rekreaci změnit na bytovou výstavbu až 13podlažních domů.

Při pětiměsíční nečinnosti místostarosty pro územní rozvoj Prahy 15 Neumanna (TOP 09) jsme minulý týden prosadili na zastupitelstvu Prahy 15, aby městská část jednohlasně schválila nesouhlas s těmito změnami.

Přesto se dnes místostarosta Neumann na výboru pokusil o přerušení projednávání obou podnětů, znovu s výmluvou, že si chce nejprve na dané území pořídit studii. Usnesení zastupitelstva Prahy 15 přitom neváhal označit za "trochu nešťastné".

Naštěstí jednání magistrátního výboru "hlídali" dva zastupitelé Patnáctky náš domov - Milan Ducko a Radek Běla. Druhý jmenovaný se odvážně postavil proti tomu, že místostarosta Neumann veřejně zpochybňuje usnesení ZMČ Praha 15, a přesvědčil členy výboru, aby oba podněty zamítli.

Udělejte si sami obrázek, jak odpovědný místostarosta hájí zájmy občanů Prahy 15 před zájmy developerů a jak respektuje usnesení nejvyššího orgánu Prahy 15. Podle našeho názoru je jeho chování skandální.

My držíme svůj program a dál i v opozici bojujeme za občany Prahy 15

bottom of page