top of page

POTŘEBUJEME JEŠTĚ HUSTĚJŠÍ PRAHU 15?

 

(sloupek našeho zastupitele v lednovém Hlasateli)

Městské části vystupují v určitém rozsahu pravomocí jako samostatné správní jednotky. Je to tak dobře, protože mohou s větší znalostí poměrů lépe řešit záležitosti, které se týkají místní komunity a sousedského soužití. K nim patří péče o mateřské a základní školství nebo údržba veřejných prostranství a zeleně. Na druhou stranu všechny městské části jsou součástí Prahy a tvoří spolu jedno město. Hromadnou dopravu, kvalitní ovzduší nebo dostupné bydlení musí zabezpečovat magistrát s celoměstským přehledem.

Městským částem dnes náleží pravomoc účastnit se územních řízení na umisťování nových staveb. Laicky řečeno i v Praze 15 může radnice aspoň částečně „kecat“ do toho, co u nás developeři plánují stavět – může podávat připomínky a odvolávat se proti jejich projektům, a tak hájit zájem stávajících obyvatel, aby se jejich životní prostředí nezhoršovalo. Že to současná koalice dělá jen ve výjimečných případech, když třeba hrozí výstavba před starostovým domem, a developerům jinak vychází vstříc, je jiná věc a její odpovědnost.

Městům, městským částem a obcím nyní hrozí, že o tuto pravomoc přijdou. Ministryně Dostálová (ANO) svěřila zpracování novely stavebního zákona developerům a ti navrhli samosprávu z celého procesu vyškrtnout. Napříště už by vám radnice nepomohla, ani kdyby chtěla, a mohli byste jen mlčky sledovat, co kde developeři kutají nového. To si musíme hlídat. Bez rázného slova naší radnice se Praha 15 stane pouhou noclehárnou se stovkami předražených investičních bytů pro ruskou klientelu. Již dnes je naše městská část nadprůměrně zahuštěná: celopražský průměr činí 2 637 obyvatel na 1 km2, u nás je to 3 352 obyvatel na 1 km2, tedy o 715 více. Praha 15 je 15. nejzahuštěnější ze všech 57 městských částí. Potřebujeme Prahu zahušťovat právě u nás?

Marcel Pencák

bottom of page