top of page

GALVANOVNA V HOSTIVAŘI A PRÁCE KOALICE

 

V areálu U Továren v Hostivaři chce investor ve stávající hale vybudovat galvanovnu, tedy provoz na povrchovou úpravu kovů pomocí chemických lázní a elektrického proudu. Má vzniknout sedm technologických linek a práci má dostat 20–25 zaměstnanců.

K tomu proběhlo tzv. Zjišťovací řízení, zda se záměr bude posuzovat podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). V něm se mohla vyjádřit MČ Praha 15 i MČ Praha-Dolní Měcholupy, na jejímž území hala malou částí také stojí.

Stávající obyvatelé Prahy 15, ale zejména ti budoucí, mohou tentokrát děkovat sousedům z Dolních Měcholup, že to svým vyjádřením odpracovali v jejich zájmu. Zatímco samospráva Prahy 15, tedy koalice ANO / ODS / TOP 09, se vzmohla pouze na nezdůvodněnou podporu posuzování v rámci EIA, Dolní Měcholupy si daly práci vše prostudovat, sepsat dvě strany připomínek a nakonec vyslovit požadavek na vrácení oznámení investorovi k doplnění.

Pikantní přitom je, že Dolní Měcholupy musely za Prahu 15 upozornit také na to, že v bezprostřední blízkosti zvažované galvanovny (170 m) se chystá výstavba sídliště se 690 byty! Tuto výstavbu připravuje připravuje Ekospol ve spolupráci právě s koalicí Prahy 15, která by měla jako první na tuto skutečnost upozornit stejně jako na to, že v té minimální vzdálenosti od provozovny má být i školka. Požadovat proces EIA a nepodložit to jediným argumentem je poměrně naivní a líný přístup.

Naštěstí magistrát po vyhodnocení všech došlých připomínek rozhodl, že záměr bude posuzován dál podle příslušného zákona.

bottom of page