top of page

NADACE POMÁHAJÍ V NOUZI

 

 

Dostala se vaše rodina do tíživé finanční situace kvůli stavu nouze? Zde najdete kontakty na některé nadace, které nabízejí okamžitou pomoc rodinám s dětmi v souvislosti s pandemií

1/ Možnost příspěvku rodině s nezletilým dítětem na nákup potravin, hygienických potřeb, nezbytných léčiv a nutných zdravotních prostředků (např. roušek, dezinfekcí apod.):
ZDE

2/ Možnost podpory rodin s dětmi na úhradu bydlení:

ZDE

3/ Podpora rodičům samoživitelům v tíživé životní situaci spojené s nemožností docházet do zaměstnání a nutností zajistit péči o dítě -  lze využít k zajištění základních potřeb dětí, jako například potravin.

ZDE

Každá nadace má své přesné podmínky, které jsou uvedeny na jejich webových stránkách, počet pomáhajících nadací se průběžně mění.

bottom of page