top of page

DOBRÁ ZPRÁVA

 

Peníze nejsou všechno, ale při rozhodování, co si můžeme a nemůžeme dovolit, mohou sehrát hlavní úlohu.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy ve čtvrtek 19. března 2020 schválilo poskytnutí účelové dotace pro městské části na výdaje související s krizovou situací a se šířením nového typu koronaviru. Hl. m. Praha z přebytku hospodaření roku 2019 poskytne celkem 396,5 mil. Kč, které rozdělí mezi městské části rovným dílem dle klíče 300,- Kč na jednoho obyvatele a mezi jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Na městskou část Praha 15 tak připadne 10,3 mil. Kč, kterými bude moci financovat např. nákup zdravotnických a hygienických potřeb, čističek vzduchu a zejména také zmírnění dopadů vyhlášeného nouzového stavu jako např. odpuštění nájemného podnikatelům a drobným živnostníkům, služby občanům, dary, dotace, výpomoci aj. školkám, školám, spolkům nebo sociálně znevýhodněným. Budeme se ptát vedení radnice, jak bude tato účelová dotace využita.

Magistrát hl. m. Prahy bude situaci průběžně vyhodnocovat a v případě potřeby by byly městským částem uvolněny z rozpočtu hl. m. Prahy další finanční prostředky.

Usnesení
bottom of page