top of page

DĚKUJEME NAŠIM UČITELKÁM A UČITELŮM

Při posledním jednání školského výboru navrhl zastupitel Petrovič (TOP 09), aby výbor poděkoval místostarostce pro školství paní Kolářové za její aktivní práci v době pandemie Covid-19.

Naši členové výboru Lucie Jechová a Petr Šumbera navrhovali poděkování rozšířit i na všechny pedagogické a nepedagogické pracovníky a rovněž na pracovníky odboru školství radnice. Uvědomujeme si, že hlavní výzva spočívala především na samotných školách, které jsou do značné míry nezávislé na zřizovateli. Výbor však rozšíření poděkování nepodpořil a schválil návrh v původní podobě. 

Vzápětí proto naši zástupci navrhli samostatné, od paní místostarostky zcela oddělené poděkování učitelům a školním pracovníkům, a to už výbor schválil.

I jako rodiče si uvědomujeme jaké nároky přechod na distanční vzdělávání představoval a i na dále představuje při částečné obnově docházky do škol. Sami jsme pozorovali ve většině případů pozitivní vývoj týden za týdnem. Za to si naše školy zaslouží opravdu vřelé poděkování. Děkujeme!

bottom of page