DĚKUJEME NAŠIM UČITELKÁM A UČITELŮM

Při posledním jednání školského výboru navrhl zastupitel Petrovič (TOP 09), aby výbor poděkoval místostarostce pro školství paní Kolářové za její aktivní práci v době pandemie Covid-19.

Naši členové výboru Lucie Jechová a Petr Šumbera navrhovali poděkování rozšířit i na všechny pedagogické a nepedagogické pracovníky a rovněž na pracovníky odboru školství radnice. Uvědomujeme si, že hlavní výzva spočívala především na samotných školách, které jsou do značné míry nezávislé na zřizovateli. Výbor však rozšíření poděkování nepodpořil a schválil návrh v původní podobě. 

Vzápětí proto naši zástupci navrhli samostatné, od paní místostarostky zcela oddělené poděkování učitelům a školním pracovníkům, a to už výbor schválil.

I jako rodiče si uvědomujeme jaké nároky přechod na distanční vzdělávání představoval a i na dále představuje při částečné obnově docházky do škol. Sami jsme pozorovali ve většině případů pozitivní vývoj týden za týdnem. Za to si naše školy zaslouží opravdu vřelé poděkování. Děkujeme!