top of page

CHYTRÁ PRAHA 15

 

„Smart City“ neboli také „chytré město“ to nejsou jen lavičky se solárním panelem, ze kterých se dá nabít mobil. Aby mohlo být město opravdu chytré, musí se jednat o soubor komplexních řešení, která zjednodušují a zpříjemňují život svým obyvatelům.

Chytrá řešení lze aplikovat v nejrůznějších oblastech života ve městě, ať už je to veřejná správa, hospodaření s obecním majetkem, životní prostředí a veřejný prostor, odpadové hospodářství, energetika a doprava. Chytrá řešení, která může zavést městská část už nyní, jsou například elektronická úřední deska (Praha 4, 6 a 10) a rozklikávací rozpočet (Praha 2 a 6).

Dále může Praha 15 zavést energetický management ve svých budovách, aby měla přehled o spotřebách energie na radnici a všech školách a školkách. Zavedení řízení energií je sice investičně náročnější, ale úsporou energie a optimalizací její spotřeby se investice brzy vrátí. Existuje mnoho dalších chytrých a zároveň nízkonákladových opatření, která mohou Praze 15 ušetřit nemalé peníze.

Optimalizace dopravní infrastruktury a jízdních pruhů, řízení provozu na křižovatkách, semafory s preferencí MHD a úsporné LED veřejné osvětlení je nutné řešit již s magistrátem, avšak čím dřív se zahájí jednání, tím dříve se může doprava zlepšit. Příklady dobře vyřešené automobilové a cyklo dopravy ve městě nalezneme například ve Vídni, v Innsbrucku či Berlíně. Snížit zátěž Prahy 15 automobily pomůže podpora sdílené dopravy (bikesharing a carsharing) a snížit emise ve městě pomůže také podpora elektromobility a budování sítě dobíjecích míst.

Řešení musí být dobře promyšlená, smysluplná a přinášet jasný pozitivní efekt pro obyvatele Prahy 15.

​​

Jan Veleba
(sloupek našeho zastupitele v zářijovém Hlasateli)

bottom of page