top of page

KDO OHROŽUJE CHRÁNĚNÝ HOSTIVAŘSKÝ PARK?

(sloupek našeho zastupitele v únorovém Hlasateli)

 

Místostarosta Frauenterka (ODS) tu minule burcoval, že v návrhu Metropolitního plánu hrozí „snížení nezastavitelných ploch přírodního parku“ a spojil to s Patnáctkou náš domov. Nový územní plán však připravují úředníci magistrátu, politici v městských částech ho dostávají jen k připomínkování. Pod mým vedením jsme v létě 2018 připravili připomínky k návrhu plánu a zastupitelstvo Prahy 15 je jednomyslně schválilo.

Mimo jiné jsme protestovali proti navržené zastavitelnosti zelených ploch u hřbitova. To, čím nyní pan Frauenterka straší, je ale technické narovnání plánu se skutečností. Jako zastavitelné jsou nově označeny ty plochy, které již zastavěné jsou – zahrádkářská kolonie K Horkám, která bude ukotvena jako „zahrádková osada“, a rekreační areál eRZet, který zůstane jako „rekreační lokalita“.

Pan Frauenterka pro to tehdy hlasoval, tak proč nyní čeří vodu? Chce snad zrušit zahrádky a sportoviště, která patří Praze 15? Spíš je to chabý pokus, jak odvrátit pozornost od toho, co nyní v lesoparku provádí koalice ANO / ODS / TOP 09. Když jako samospráva mohla zasáhnout do územního rozhodování o projektu rezortu K Jezeru, nechala ho bez odvolání prošumět. V chráněném přírodním parku tak s jejím přispěním vznikne 219 ubytovacích jednotek! Místostarosta Neumann (TOP 09) zase vytrvale odmítá nechat schválit nesouhlas se změnou územního plánu, která má pustit obytnou zástavbu do přírodního parku v ulici K Lesoparku.

Koalice také uzavírá s developery memoranda s výmluvou, že jejich projekty mají nepřekročitelná kladná stanoviska magistrátu. Je to konání proti zájmům našich občanů, jak nyní dokázala radnice Prahy 12, která dosáhla toho, že ministerstvo jedno takové stanovisko schvalující výstavbu věžáků zrušilo. Jde to, když se chce.

Marcel Pencák

bottom of page