top of page

NEVÝHODNÝ PRODEJ CHOTEJNY POKRAČUJE

 

V pondělí 26.11. se konalo zasedání zastupitelstva, které jsme nechali svolat, abychom se mohli veřejně ptát na okolnosti prodeje více než hektaru pozemků a několika staveb bývalé vodárny v ul. V Chotejně. Zasedání trvalo přes tři hodiny, ale na zásadní otázky jsme stejně nedostali uspokojující odpovědi:
 

1) Proč koalice ANO2011, ODS a TOP09 záměr prodeje majetku neprojednala v radě, pouze jej vyvěsila na úřední desku, a nezveřejnila k němu žádné podklady?


2) Proč koalice nevypsala výběrové řízení a zvolila formu přímého prodeje, bez dostatečné snahy maximalizovat výnos z prodeje?


3) Proč bylo objednáno zhotovení druhého posudku s požadavkem zohlednění nákladů na likvidaci stávajících objektů, když zájemce o koupi ve své žádosti uvádí jejich využití pro svoji podnikatelskou činnost, vyklizení a rekonstruování?


4) Jak bude zaručeno, že kupující objekty skutečně zbourá, a to za celých 10 mil. Kč., jak předpokládá posudek?


5) Proč městská část nepočká na zhodnocení pozemků, na kterých běží změna územního plánu? Změnu zadala sama městská část a přinesla by možnost mnohem širšího funkčního využití pozemků, z plochy sloužící pro vodní hospodářství na využití pro nerušící výrobu a služby. První posudek již v loňském roce navrhl tržní hodnotu nemovitých věcí s tímto novým využitím na 39,5 mil. Kč. Změna by navíc podle sdělení magistrátu mohla být dokončena v roce 2019!

 

Uskutečňování prodeje tímto způsobem považujeme za neprůhledné a nevýhodné pro městskou část. Proto jsme včera navrhli usnesení, které by radě městské části doporučilo ukončit prodej podle současného záměru. Pro usnesení hlasovalo všech 12 zastupitelů PND a jeden koaliční zastupitel z ODS. O konečném prodeji Chotejny bude rozhodovat zastupitelstvo 19. prosince. Patnáctka náš domov tam bude znovu požadovat zodpovězení všech svých otázek.

Chotejna.jpg
bottom of page