BUDE SE RADNICE BAVIT S LIDMI?

Co se týče plánovaného kácení desítky vzrostlých stromů na dětském hřišti v Bruslařské ulici, tak běžný občan zřejmě může zapomenout, že se ho radnice bude na něco ptát. Místostarosta Frauenterka (ODS), který kácení připravuje, si 21.10. nechal v radě odsouhlasit, že se bude bavit maximálně se zástupci tamních SVJ:

"R a d a městské části Praha 15...

b) s o u h l a s í

2. s návrhem pokračovat v projednávání úprav uličního prostoru ulic Sáňkařská, Golfová, Bruslařská a Tenisová s hlavním městem Prahou, Hasičským záchranným sborem a dalšími složkami IZS, zástupci SVJ okolních bytových domů a Univerzitou Karlovou ve smyslu grafického návrhu řešení spojujícího zajištění bezpečnosti i

zachování, případně zlepšení stávajících poměrů dopravy v klidu, který tvoří přílohu č. 1 důvodové zprávy"

A co vy si o tom myslíte? Měl by být běžný občan takto přezíravě opomíjen, zvlášť když se ozývá spousta hlasů proti navrženému řešení parkovacího problému, které je devastační pro zeleň na sídlišti?