top of page

BUDE SE RADNICE BAVIT S LIDMI?

Co se týče plánovaného kácení desítky vzrostlých stromů na dětském hřišti v Bruslařské ulici, tak běžný občan zřejmě může zapomenout, že se ho radnice bude na něco ptát. Místostarosta Frauenterka (ODS), který kácení připravuje, si 21.10. nechal v radě odsouhlasit, že se bude bavit maximálně se zástupci tamních SVJ:

"R a d a městské části Praha 15...

b) s o u h l a s í

2. s návrhem pokračovat v projednávání úprav uličního prostoru ulic Sáňkařská, Golfová, Bruslařská a Tenisová s hlavním městem Prahou, Hasičským záchranným sborem a dalšími složkami IZS, zástupci SVJ okolních bytových domů a Univerzitou Karlovou ve smyslu grafického návrhu řešení spojujícího zajištění bezpečnosti i

zachování, případně zlepšení stávajících poměrů dopravy v klidu, který tvoří přílohu č. 1 důvodové zprávy"

A co vy si o tom myslíte? Měl by být běžný občan takto přezíravě opomíjen, zvlášť když se ozývá spousta hlasů proti navrženému řešení parkovacího problému, které je devastační pro zeleň na sídlišti?

bottom of page