top of page

Zdeněk se začal občansky angažovat již před 15 lety, kdy se sousedy z Nové Hostivaře (oblast rodinných domů pod přehradou) založil spolek Přátelé Botiče. Ten si vytkl za cíl chránit přírodu v okolí potoka, v Přírodní památce Meandry Botiče a v Přírodním parku Hostivař - Záběhlice. Dlouhodobě vystupuje také proti snahám o zastavění Trojmezí.

I když je projektant (také v Praze 15 můžete vidět jeho renovace různých objektů nebo úpravy veřejných prostranství), nelíbí se mu všeobecná snaha investorů na každém volném stavebním pozemku za každou cenu něco postavit, a to bez ohledu na okolí, územní plán a názory veřejnosti – „odborně“ se tomu říká vytěžování pozemku. Proto se přidal k Patnáctce náš domov, za níž od roku 2014 působil v Komisi pro územní rozvoj, kde vystupoval proti nekoncepční výstavbě. O čtyři roky později se stal zastupitelem městské části.

bottom of page